นายอำเภอศิลาลาดร่วมใจปิดกั้น-ป้องกันน้ำท่วมนาข้าว นั่งเรือเกี่ยวข้าวหนีน้ำท่วมช่วยชาวนา

นายอำเภอศิลาลาดร่วมใจปิดกั้น-ป้องกันน้ำท่วมนาข้าว นั่งเรือเกี่ยวข้าวหนีน้ำท่วมช่วยชาวนา

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564 ที่อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ นายกองตรี ไตรรัตน์ เครือบุดดีมหาโชค นายอำเภอศิลาลาด ลงพื้นที่ช่วยชาวนาร่วมใจกันนำกระสอบทรายปิดกั้นประตูน้ำลำน้ำเสียว โดยมีนายมหินทร เทพิน เกษตรอำเภอ นายจรูณ. สาลีวัน ส.อบจ.อำเภอศิลาลาด กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องประชาชน ม.1,ม.2,ม.6,ม.9 ต.หนองบัวดง ร่วมกันนำกระสอบทรายปิดกั้นประตูน้ำลำน้ำเสียว เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำจากลำน้ำเสียว ไหลเอ่อล้นเข้าท่วมนาข้าวของเษตรกร
หลังจากนั้นนายกองตรี ไตรรัตน์ เครือบุดดีมหาโชค นายอำเภอศิลาลาด และคณะ ก็ได้ร่วมนั่งเรือเกี่ยวข้าวหนีน้ำท่วมช่วยชาวนาตำบลหนองบัวดง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ ด้วย
นายกองตรี ไตรรัตน์ เครือบุดดีมหาโชค นายอำเภอศิลาลาด กล่าวว่า อำเภอศิลาลาด ได้รับผลกระทบจากมวลน้ำ ไหลล้นจากลำน้ำชีหนุนลำน้ำเสียว ล้นเข้าท่วมพื้นที่นาข้าวของพี่น้องชาวนา

ทำให้นาข้าวได้รับความเสียหาย มากกว่า 1,700 ไร่ คุมพื้นที่ 3 ตำบล 8 หมู่บ้าน ได้แก่ ตำบลกุง หมู่ที่ 1, 4 ,13 ตำบลคลีกลิ้ง หมู่ที่ 4 และตำบลหนองบัวดงหมู่ที่ 1, 2, 6, 9 ในการนี้อำเภอศิลาลาด ได้รับการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำ จากชลประทาน 1 เครื่อง จาก สำนักงาน ปภ.จังหวัดศรีสะเกษจำนวน 2 เครื่อง และจาก อบต.กุง 2 เครื่อง เร่งสูบน้ำออกนาข้าว เพื่อลดความเสียหาย โดย อบต.กุง ให้การสนับสนุนน้ำมัน และเร่งสูบน้ำ ตลอดเวลา เพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวนา อ.ศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ ต่อไป
นายอำเภอศิลาลาด กล่าวต่อไปว่า ขณะนี้อำเภอศิลาลาด ได้เร่งสำรวจความเสียหาย เพื่อให้ความช่วยเหลือพี่น้องชาวนา โดยเร่งด่วนแล้ว

*************
ข่าว/ภาพ…… บุญทัน ธุศรีวรรณ ศรีสะเกษ