ตราด/โรงเรีบนคลองใหญ่วิทยาคม จัดวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 พุทธศักราช 2562

ตราด/โรงเรีบนคลองใหญ่วิทยาคม จัดวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 พุทธศักราช 2562

ที่อาคารโดมอเนกประสงค์โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 นายสําเนา บุญมาก ผู้อํานวยการโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม เป็นประธานในพิธีเปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายสัตย์สักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายารักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 พร้อมกล่าวอาศิรวาทถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติและกล่าวนําถวายพระชัยมงคล พร้อมด้วยคณะครูอาจารย์และนักเรียนร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีจอมราชาร่วมกันใน วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 กว่า 1,000 คน หลังจากการเสร็จในพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 คณะครูอาจารย์และนักเรียนเข้าร่วมบําเพ็ญประโยชน์ร่วมปลูกต้นรวงผึ่งที่บริเวณสถานที่โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม ซึงเป็นต้นไม้สัญลักษณ์ของรัชกาลที่ 10 ต่อไป

ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี ทีมข่าวภูมิภาค
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก