ตราด/คลองใหญ่จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารทะเลบ้านตาหนึกหมู่ 5 ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราดร่วมกับ สํานักงานเกษตรอําเภอคลองใหญ่

ตราด/คลองใหญ่จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารทะเลบ้านตาหนึกหมู่ 5 ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราดร่วมกับ สํานักงานเกษตรอําเภอคลองใหญ่ พัฒนาชุมชนอําเภอคลองใหญ่ สาธารณสุขอําเภอคลองใหญ่ พร้อมด้วยสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารทะเลบ้านตาหนึก ร่วมโครงการแลกเปลี่ยนอาหารโดยไม่คิดมูลค่า ฝา่วิกฤตCovid -19 ระหว่างชาวนา ชาวสวน ชาวประมง

เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา ณ .ศูนย์วิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารทะเลบ้านตาหนึก หมู่ 5 ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด โดยมีนางฐิติรัตน์ ไชยวิศาลธนนท์ พร้อมด้วยสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารทะเลบ้านตาหนึก โดยมีนายพีระ การุญ นายอําเภอคลองใหญ่ ได้มอบหมายให้ นายมานนท์ ตาทอง ปลัดอําเภอคลองใหญ่มาร่วมต้อนรับ นายสมพร เรืองเดช ตัวแทน กลุ่มบ้านโคกออร์แกนิค จังหวัด สระแก้ว พร้อมคณะ เดินทางมา รวมทั้งสิ้น 15 คน โดยโครงการแลกเปลี่ยนอาหารดังกล่าวเป็นการบรรเทาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่เชื้อไวรัสโควิด-19 โดยการแลกเปลี่ยนอาหารโดยไม่คิดมูลค่า ซึ่งทางกลุ่มบ้านโคกออร์แกนิค ได้นำข้าวสาร 950 กิโลกรัม

มาแจกจ่าย และแลกเปลี่ยนเป็นอาหารทะเลแห้งแปรรูป จากบ้านตาหนึก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด ส่วนหนึ่ง โดยในการนี้ ทางนางฐิติรัตน์ ไชยวิศาลธนนท์ ได้มอบข้าวสารให้ทางอําเภอคลองใหญ่จํานวนหนึ่ง เพื่อแบ่งปันนํ้าใจสู้ภัยโควิด-19 และรับมอบข้าวสารในครั้งนี้ เพื่อบันเทาความเดือดร้อนที่มีผลกระทบโควิด-19 ให้ฝ่าวิกฤตCovid-19 ให้ได้ทั้งนี้ได้ทำตามกฎระเบียบ ตาม นโยบาย เว้นระยะห่าง อย่างเคร่งครัด สวมหน้ากากโดยได้รับความร่วมมือจาก สาธรณสุขอําเภอคลองใหญ่ในการดูแลตรวจสอบในครั้งนี้หลักรับมอบเสร็จได้ร่วมกันรับประทานอาหารพร้อมกันได้เดินทางกลับ จ.สะแก้วทันที

/ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี ผู้สื่อข่าว จ.ตราด รายงานในพื้นที่ อ.คลองใหญ่ ตราด