พะเยา ท้องถิ่นนำร่องต้นแบบ ‘สัญญาเช่ารถโดยสาร’ เพื่อช่วยลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุ

พะเยา ท้องถิ่นนำร่องต้นแบบ ‘สัญญาเช่ารถโดยสาร’ เพื่อช่วยลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุ

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา และ ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา ร่วมกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพะเยา นำร่องใช้สัญญาเช่ารถโดยสาร ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุบนท้องถนน โดยหน่วยงานท้องถิ่นกว่า 30 แห่ง ได้ทดลองใช้สัญญาเช่าประกอบการว่าจ้างรถโดยสารแบบเหมา โดยสัญญาเช่าแนะวิธีคัดเลือกรถที่ได้มาตรฐาน ครอบคลุมถึงเงื่อนไขการชดเชยเยียวยาจากประกันภัย ย้ำหลังใช้สัญญา ที่ผ่านมาอุบัติเหตุเป็นศูนย์
วันนี้ (26 พ.ค.63) เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย คณะทำงานเพื่อพัฒนาคุณภาพรถโดยสารและรถนักเรียนจังหวัดพะเยา โดยมี หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา ร่วมกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพะเยาว่า 30 แห่ง ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้สัญญาเช่ารถ โดยกำหนดให้การใช้สัญญาเช่าเป็นมาตรฐานแนวปฏิบัติขององค์กร เพื่อนำไปสู่การป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการใช้บริการรถโดยสารแบบเช่าเหมา
จากสถิติอุบัติเหตุบนท้องถนนที่เกิดจากรถโดยสารสาธารณะ ก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตมากถึง 1.5 ล้านคน โดยเฉลี่ยทุกๆ 2 ชั่วโมงในทุกวัน จะมีคนไทย 2 คน ต้องเสียชีวิตเพราะอุบัติภัยบนท้องถนน ซึ่งส่งผลกระทบต่อครอบครัวผู้ประสบเหตุ และก่อให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจหลายแสนล้านบาท

ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีความจำเป็นต้องใช้บริการรถโดยสารแบบเช่าเหมา ในการจัดประชุม สัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร โดยที่ผ่านมาพบว่าในการเลือกเช่าเหมาบริการรถตู้หรือรถโดยสารสารธารณะนั้น ส่วนใหญ่มีการคัดเลือกผู้ให้บริการจากสภาพรถ เช่น รถดูใหม่ บริการดี มีสิ่งอำนวยความสะดวกบนรถพร้อม ซึ่งนอกจากองค์ประกอบดังกล่าว ยังมีส่วนสำคัญอื่นที่ต้องพิจารณาเพิ่ม เช่น ผู้ประกอบการว่าเป็นนิติบุคคลหรือไม่ คนขับรถว่ามีประสบการณ์หรือไม่ สภาพรถที่มีการตรวจจากขนส่ง รวมถึงความพร้อมของอุปกรณ์ป้องกัน เช่นค้อนทุบกระจก เข็มขัดนิรภัย ประตูฉุกเฉิน และการดูประกันภัย รวมถึงการชดเชยหากผู้ประกอบการผิดข้อตกลงโดยข้อมูลดังกล่าว ได้ถูกระบุไว้ในสัญญาเช่า
นางสาวพวงทอง ว่องไว (เลขาคณะทำงานเพื่อพัฒนาคุณภาพรถโดยสารและรถนักเรียนจังหวัดพะเยา) กล่าวว่า “ที่ผ่านมาคณะทำงานเพื่อพัฒนาคุณภาพรถโดยสารและรถนักเรียนจังหวัดพะเยา ได้สนับสนุนการนำสัญญาจ้างขนส่งผู้โดยสารจังหวัดพะเยา (สัญญาเช่ารถ) มาเป็นเครื่องมือในการคัดเลือกรถ โดยหัวใจสำคัญคือ หากเลือกรถที่มีคุณภาพและมาตรฐาน การเดินทางไป-กลับจะปลอดภัย นอกจากการเลือกรถจากสภาพภายนอกแล้ว การพิจารณาเรื่องเงื่อนไขการชดเชยเยียวยาหากเกิดอุบัติเหตุหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินก็มีความสำคัญเช่นกัน”
“ดังนั้นการใช้สัญญาจ้างขนส่งผู้โดยสารเป็นเครื่องมือ ผู้ว่าจ้างก็จะสามารถเลือกรถที่มีความปลอดภัยได้มาตรฐาน โดยพิจารณาตั้งแต่ ผู้ประกอบการว่าเป็นนิติบุคคลหรือไม่ ประสบการณ์ของพนักงานขับรถ สภาพรถที่มีการตรวจรับรองจากหน่วยงานของกรมการขนส่งทางบก รวมถึงความพร้อมของอุปกรณ์ป้องกันภัยภายในรถ เช่น ค้อนทุบกระจก เข็มขัดนิรภัย ประตูฉุกเฉิน และการตรวจสอบเงื่อนไขการประกันภัย และการชดเชยเยียวยาหากผู้ประกอบการผิดข้อตกลงในสัญญา

โดยตลอดการดำเนินงาน ในปี 2561 – 2562 พบว่า หน่วยงานท้องถิ่นแต่ละแห่งได้ให้ความสำคัญกับการใช้สัญญาเช่ารถในการทำสัญญาทุกครั้ง สิ่งสำคัญพบว่า หลังจากใช้สัญญาเช่ารถ ที่ผ่านมายังไม่มีหน่วยงานท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดประสบอุบัติเหตุจากการเดินทาง”
ทั้งนี้ ท้องถิ่นจังหวัดพะเยาได้ร่วมกันนำเสนอประสบการณ์จากการใช้สัญญาเช่ารถโดยสาร และได้ร่วมกันวางแผนเพื่อพัฒนามาตรฐานสัญญาเช่ารถโดยสารสาธารณะให้เป็นต้นแบบของท้องถิ่น และผลักดันให้เป็นเกิดเป็นมาตรฐานสัญญาเช่ารถโดยสารสาธารณะต่อไป
หากสนใจรายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับสัญญาเช่ารถติดต่อได้ที่
ติดต่อ-ประสานงาน
คุณพวงทอง ว่องไว 0818853384