ผบ.ฉก.นราธิวาส ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจ คัดกรองโรค COVID -19 ในพื้นที่ อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส

นราธิวาส/ภาพ/ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะยือริ

ผบ.ฉก.นราธิวาส ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจ คัดกรองโรค COVID -19 ในพื้นที่ อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2564 เวลา 1700 พลตรีไพศาล หนูสังข์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15/ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจ คัดกรองโรค COVID -19 ณ ด่านตรวจกาหลง อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส โดย พลตรี ไพศาล หนูสังข์ ได้มอบแนวทางการปฏิบัติงาน พร้อมเน้นย้ำให้กำลังพลเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามมาตรการ ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 อย่างเคร่งครัด แนะนำประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนที่สัญจร เนื่องจาก จังหวัดนราธิวาสเป็น 1 ในจังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อไวรัส COVID -19

ระลอกที่ 3 อย่างต่อเนื่อง จึงต้องมีการยกระดับเพิ่มมาตรการ เฝ้าระวังและป้องกันในพื้นที่เสี่ยงเป็นกรณีพิเศษ โดยให้กำลังพลทุกนายที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับประชาชน

ทั้งนี้ พลตรีไพศาล หนูสังข์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส กล่าวขอบคุณกำลังพลที่เสียสละตน และปฎิบัติหน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยม พร้อมทั้งมอบความห่วงใย ตลอดจนมอบสิ่งของบำรุงขวัญ เพื่อเป็นกำลังใจในการปฎิบัติหน้าที่ต่อไป