พะเยา รมว.อว.เปิดมหกรรมทุนทางวัฒนธรรม ไทลื้อ ฟื้นใจเมืองจากงานวิจัยสู่การพัฒนาพื้นที่

พะเยา รมว.อว.เปิดมหกรรมทุนทางวัฒนธรรม ไทลื้อ ฟื้นใจเมืองจากงานวิจัยสู่การพัฒนาพื้นที่

วันที่ 25 ก.พ. 2566 ที่ข่วงวัฒนธรรมไทลื้อ อำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยา ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดมหกรรมทุนทางวัฒนธรรม ฟื้นใจเมือง วิจัยสู่การพัฒนาพื้นที่ ซึ่งเป็นสิ่งหนึ่งในสี่ของประเทศ

โดยมีนายธวัช จรัสวรภัทร นายอำเภอเชียงคำ กล่าวต้อนรับพร้อมด้วยชาวไทลื้อและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ หลังจากนั้นทางคณะ พร้อมกับชาวบ้านไทลื้ออำเภอเชียงคำได้นำขบวนผ้าป่า แบบพื้นบ้านไทยลื้อ นำไปถวาย วัดแสนเมืองมา ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา
หลังจากนั้นศาสตราจารย์พิเศษ ดร. เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมคณะได้เดินทาง เดินเยี่ยมชมย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ กาดกองน้อยซอย 6 และงานเลี้ยงรับรองแบบขันโตกและกาดหมั้ว เฮือนไทลื้อยายแสงดา พร้อมชมการแสดงวงดนตรีพื้นเมืองและการแสดงฟ้อนรำจากชุมชนชาวไทลื้อบ้านธาตุสบแวน

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวว่า วัฒนธรรมศิลปะไทลื้อบ้านเรามีวัฒนธรรมหลากหลายเช่นการทำอาหาร ขนม และบริการอื่นๆ ซึ่งโครงการ “การพัฒนาย่านวัฒนธรรมชุมชนและการฟื้นฟูวัฒนธรรม ประเพณีและสร้างวัฒนธรรมใหม่นี้จึงจำเป็นที่แต่ละพื้นที่จะต้องมีผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาตรฐานโดยอาศัยการวิจัยดังกล่าวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ อำเภอเชียงคำ ดังกล่าว..

สัมภาษณ์ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม