ส่วนราชการเอกชนนักเรียนเดินรณรงค์ไม่เผา

อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
นายสำราญ แสงสงค์ ข่าว
260262_ส่วนราชการเอกชนนักเรียนเดินรณรงค์ไม่เผา26กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 0800 น.
หมอกควันในพื้นที่อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ หนักขึ้นทุกวันแต่ยังไม่วิกฤติ ทางนายชัชวาล ปัญญา นายอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ได้นำ ส่วนราชการ ทหาร เอกชน นักเรียน ร่วมในการเดินรณรงค์ไม่เผา61 วัน อันตราย โดยมีทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่5กองกำลังผาเมือง ทหารศูนย์พัฒนาปิโตเลียมภาคเหนือ กรมการพลังงานทหาร ตำรวจตระเวนชายแดน334 ตำรวจภูธรฝาง โรงพยาบาลฝาง อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก ศูนย์ปฏิบัติการดับไฟป่าเหมืองแร่ นักเรียนโรงเรียนรังสีวิทยา ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอฝาง จิตอาสาพระราชทาน ฯ ร่วมจำนวนประมาณ 1,500 คน

 

ได้เดินรณรงค์จากหอนาฬิกา –ที่ว่าการอำเภอฝางระยะทาง 2 กิโลเมตร และได้ทำการร้องขอทุกส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์ทุกวันเพื่อให้ประชาชน เข้าใจและมีโทษทั้งทางกฎหมาย และทางสภาพสิ่งแวดล้อมโดยทั่วไป และยังประกาศใครจับผู้ที่ลักลอบได้นั้นมีรางวัล5,000 บาท จากทางฝ่ายปกครอง และผู้เผามีโทษทั้งจำและปรับ เพราะในเวลานี้นั้นสภาพของอากาศมีหมอกควันมากกระทบต่อสุขภาพโดยตรง และทั้งนักท่องเที่ยวได้หายไปจากพื้นที่ของประเทศไทย ทำให้เสียรายได้ของประเทศ จากนั้นได้ให้รถน้ำได้ทำการพ่นละอองน้ำเพื่อลดกลุ่มฝุ่นควัน และล้างในส่วนราชการและถนนเทศบาลเพื่อลดฝุ่นควัน