ศรีสะเกษ !! อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายภัตตาหารเพลน้อมรำลึก 37 ปี พระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จเยี่ยมประชาชนชาวตำบลหนองม้า

ศรีสะเกษ !! อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายภัตตาหารเพลน้อมรำลึก 37 ปี พระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จเยี่ยมประชาชนชาวตำบลหนองม้า

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2566 ที่สวนเฉลิมศรีนครินทร์ (ดอนปู่ตา)บ้านหนองม้า หมู่ที่ 2 ตำบลหนองม้า อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณจังหวัดศรีสะเกษ นายสุวรรณ เนตรเนติกุล นายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และพิธีถวายภัตตาหารเพล กิจกรรมน้อมรำลึก 37 ปีพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จเยี่ยมประชาชนชาวตำบลหนองม้า 25 มกราคม 2529 โดยได้รับความเมตตาจากพระครูสุจิตโพธาลังการ เจ้าคณะอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย พระครูปุญญธรรมสุนทร เจ้าคณะตำบลผือใหญ่ – หนองม้า และคณะสงฆ์ตำบลผือใหญ่ -หนองม้า และมีนายทิวา รุ้งแก้ว ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดศรีสะเกษ นายเรวัตร จันทร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เขตอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ นางขวัญตา คิดดี ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง นายยงยศ ช่วยบุญ เกษตรอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ ร.ต.อ. เสถียร พรหมสุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม้า นายณรงค์ฤทธิ์ แขมคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนไตรมิตร นายอารยะ จันทร์มหา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม้า นายสมานชัย ใยดวง กำนันตำบลโดด ข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม้า ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันตำบลหนองม้า และประชาชนชาวตำบลหนองม้า ร่วมกิจกรรมในครั้ง

นายสุวรรณ เนตรเนติกุล นายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ กล่าวว่า สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี ทรงเสด็จเยี่ยมราษฎรชาวตำบลหนองม้า เมื่อวันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2529 เนื่องจากทรงพระสุบินว่าได้เสด็จมาบริเวณหนองน้ำชื่อหนองม้า อยู่บริเวณบ้านหนองม้า อำเภออุทุมพรพิสัย (ปัจจุบันคืออำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ) จึงได้ส่งทหารมาตรวจสอบในพื้นที่ว่ามีหนองน้ำชื่อหนองม้าอยู่จริงตามที่ทรงพระสุบินหรือไม่ เมื่อทหารได้ลงมาตรวจสอบจึงได้ทราบว่ามีหนองน้ำชื่อหนองม้า ตั้งอยู่ที่บริเวณบ้านหนองม้าจริง พระองค์ท่านจึงได้เสด็จมาเยี่ยมราษฎร บ้านหนองม้า ตามที่ทรงพระสุบิน ณ ดอนปู่ตาบ้านหนองม้า ต่อมาราษฎรในหมู่บ้านจึงได้ตั้งชื่อดอนปู่ตาแห่งนี้ว่า “สวนเฉลิมศรีนครินทร์” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน

************
ข่าว/ภาพ … บุญทัน ธุศรีวรรณ ศรีสะเกษ