ลำพูน-ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจทั่วในพื้นที่ ปล่อยแถวปฏิบัติการกวาดล้างอาชญากรรม ช่วงเทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2563

ลำพูน-ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจทั่วในพื้นที่ ปล่อยแถวปฏิบัติการกวาดล้างอาชญากรรม ช่วงเทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2563

วันนี้ที่ 25 ตุลาคม 2563 เวลา 17.00 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณ ประตูท่านาง สะพานท่านาง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้เป็นประธานในพิธีระดมปล่อยแถวกวาดล้างอาชญากรรม โดยมีข้าราชการตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง จำนวนทั้งสิ้น 200 นาย เพื่อบูรณาการป้องกัน และระดมกวาดล้างอาชญากรรม ในพื้นที่จังหวัดลำพูน จากสถานการณ์ในช่วงที่ผ่านมา มีการก่ออาชญากรรมเพิ่มมากขึ้น โดยไม่เกรงกลัวต่อกฎหมาย เป็นเหตุให้กระทบต่อความรู้สึกมั่นคงและ ปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชน และก่อให้เกิดความไม่สงบ รวมถึงภารกิจรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน รวมทั้งความเรียบร้อยในสังคมขึ้น

โดยทาง พล.ต.ต.นฤชิต เนียวกุล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน กล่าวว่าในการจัดพิธีปล่อยแถวระดมกำลังของเจ้าหน้าที่ในวันนี้ เป็นการบูรณาการร่วมมือกันกับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายในการระดมกวาดล้างอาชญากรรม เพื่อสร้างความ เชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่ และนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวในจังหวัดลำพูน และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรงติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) อีกด้วย
ทั้งนี้จากสถานการณ์ในช่วงที่ผ่านมา มีแนวโน้มการก่ออาชญากรรม โดยเฉพาะคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ เช่น ทะเลาะวิวาล ลักทรัพย์เพิ่มขึ้น ทำให้เกิดปัญหา การจราจร ปัญหาความเดือนร้อนรำคาญ และอันตรายที่เกิดขึ้นจากการเล่นดอกเพลิง พุล ประทัด และโคมลอย ซึ่งผู้ก่อเหตุมักก่อเหตุ โดยไม่เกรงกลัวต่อกฎหมาย เป็นเหตุให้กระทบต่อความรู้สึกมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของ ประชาชน ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคน ที่จะต้องร่วมมือกันในการ ป้องกันภัยจากอาชญากรรม

และรักษาความสงบเรียบร้อยให้กับประชาชนใน พื้นที่รับผิดชอบ อย่างมีประสิทธิภาพ และเต็มความสามารถ พร้อมยังมีมาตรการป้องกันอาชญากรรมและอุบัติเหตุทางน้ำ มาตรการปราบปรามและรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ มาตรการอำนวยความสะดวกด้านการจราจร และมาตรการประชาสัมพันธ์อีกด้วย
โดยในโอกาสนี้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนยังได้มีการทักทายกับเจ้าหน้าที่ต่างๆ และมีการกำชับเจ้าหน้าที่ในเรื่องของการปฏิบัติงานต้องทำด้วย ความสุภาพ อ่อนน้อม และ เสมอภาค คํานึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน อยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย ใช้ดุลยพินิจด้วยความรอบคอบ แสดงถึงความ เด็ดขาด เข้มแข็ง แต่ต้องไม่แข็งกร้าว เป็นมิตรต่อประชาชนและนักท่องเที่ยว เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย สร้างบรรยากาศและภาพลักษณ์ที่ดีต่อการท่องเที่ยว ของจังหวัดลำพูนด้วย

……………………..
กฤตยชญ์ พิงคะสัน ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดลำพูน รายงาน