เจ้าหน้าที่ระดมควบคุมไข้เลือดออก ที่กำลังระบาดในพื้นที่อำเภอขุนยวม

เจ้าหน้าที่ระดมควบคุมไข้เลือดออก
ที่กำลังระบาดในพื้นที่อำเภอขุนยวม

หลังจากที่เกิดพายุฝนเมื่อหลายอาทิตย์ที่ผ่านมา ทำให้น้ำฝนขังอยู่ตามแอ่งและกะลาหรือตามภาชนะอื่นๆของชาวบ้านรวมถึงส่วนราชการต่างในพื้นที่ ทำให้เกิดการแพร่ระบาดของไข้เลือดออกในพื้นที่อำเภอขุนยวมเป็นวงกว้าง ส่งผลกระทบทั้งเด็กและผู้ใหญ่ติดเชื้อไข้เลือดออกจากยุงลายซึ่งเป็นพาหนะที่นำเชื้อมาสู่คน ทางหน่วยงานสาธารณสุข โรงพยาบาลขุนยวม อ.ส.ม.ได้บูรณาการร่วมออกทำการควบคุมฉีดพ่นหมอกควัน ทำลายแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย แจกเอกสารแนะนำการป้องกันการแพร่ระบาดของไข้เลือดออก พร้อมทรายอะเบต เพื่อนำใส่ลงภาชนะที่มีน้ำท่วมขังป้องกันการวางไข่ของยุงลาย
ทางด้าน นายแพทย์สุพัฒน์ ใจงาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุนยวม เปิดเผยว่าแผนควบคุมเป็นตามมาตรฐานคือจัดการลูกน้ำยุงลาย และพ่นยาตามรอบ สำหรับพื้นที่ระบาดพบได้ในเขตเทศบาลตำบลขุนยวม และเขตองค์การบริหารส่วนตำบลขุนยวม และตำบลอื่นๆประปราย ทางหน่วยควบคุมโรคโรงพยาบาลขุนยวมร่วมกับสาธารณสุขอำเภอ อ.ส.ม.ร่วมประชุมถอดบทเรียนการแพร่ระบาดไข้เลือดออกในครั้งนี้ เพื่อระดมพลเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เข้าควบคุมการแพร่ระบาดอย่างเร่งด่วน ขณะนี้สามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้ในระดับหนึ่ง สำหรับการแพร่ระบาดไข้เลือดออกในครั้งนี้ไม่รุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตทางทีมงานสามารถควบคุมได้จนเข้าสู่ภาวะปกติแต่ก็ไม่ประมาท.

สถานการณ์ไข้เลือดออกจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตั้งแต่ 1 มกราคม –พฤษภาคม 2566 โดยเรียงตามลำดับ อำเภอขุนยวม จำนวน 48 ราย อัตราป่วยต่อแสน 202.39 อำเภอแม่ลาน้อย จำนวน 39 ราย อัตราป่วยต่อแสน 91.91 อำเภอแม่ลาน้อย จำนวน 39 ราย อัตราป่วยต่อแสน 91.91 อำเภอเมือง จำนวน 32 ราย อัตราป่วยต่อแสน 50.13 อำเภอแม่สะเรียง จำนวน 9 อัตราป่วยต่อแสน 16.27 อำเภอปางมะผ้า จำนวน 3 อัตราป่วยต่อแสน 13.53 อำเภอสบเมย จำนวน 12 ราย อัตราป่วยต่อแสน 12.27 อำเภอปาย จำนวน 0 ราย อัตราป่วยต่อแสน 00 รวมจำนวน 131 อัตราป่วยต่อแสน 45.68 ผู้ป่วยสะสม 131 ราย สัปดาห์ที่ 20 24 ราย เสียชีวิตสะสม 0 รายตามข้อมูลของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน

เกียรติศักดิ์ รักสัตย์ / เกียรติยศ รักสัตย์ ทีมข่าวภูมิภาคประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน.