เริ่มต้นวันที่ 2 ของเดือนรอมฎอน แสงสว่างแห่งความสุขอยู่ไม่ไกล สร้างสวรรค์สันติสุขให้พื้นที่ ทั้งไทยพุทธและมุสลิมภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม

นราธิวาส/นูอารีซ๊ะ ยะยือริ

เริ่มต้นวันที่ 2 ของเดือนรอมฎอน แสงสว่างแห่งความสุขอยู่ไม่ไกล สร้างสวรรค์สันติสุขให้พื้นที่ ทั้งไทยพุทธและมุสลิมภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม

วันนี้ 24 มีนาคม 2566 เวลา 18.25 น. ณ หอประชุมฉัตรวาริน อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 พร้อมด้วย พลตรี เฉลิมพร ขำเขียว ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15/ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ร่วมกิจกรรม ละศีลอด (เปิดปอซอ) ในเดือนรอมฎอน ฮิจเราะห์ศักราช 1444 กับผู้นำศาสนา ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนชาวมุสลิมในพื้นที่สุไหงปาดี ต้อนรับเดือนรอมฏอนอันประเสริฐ สร้างบรรยากาศที่ดีในห้วงของการปฏิบัติศาสนกิจ สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐและประชาชน ตลอดจนสร้างสภาวะแวดล้อมให้เอื้อต่อการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้

โดยก่อนละศีลอดแม่ทัพภาคที่ 4 ได้พบปะ พูดคุยกับผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งร่วมกันขอพรจากพระผู้เป็นเจ้า (ขอดุอาร์) ให้ความสันติสุขเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น ก่อนร่วมรณรงค์ให้ รอมฎอนปีนี้เป็นปีแห่งความสุขสดใสที่พี่น้องทุกคนจะได้สวมใส่เครื่องแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์วัฒนธรรม และจัดกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ งดการจุดดอกไม้ไฟ พลุ ประทัด ที่จะทำให้เกิดความสับสน และก่อให้เกิดอันตราย โดยกิจกรรมในครั้งนี้ยังคงแสดงออกถึงสังคมพหุวัฒนธรรมอันหลากหลายภายใต้พื้นที่ของอำเภอสุไหงปาดี อีกด้วย