ตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี ให้การต้อนรับ คณะตรวจเยี่ยม ที่ปรึกษาพิเศษตร ตร./ผอ.ศปลป.ตร. พร้อมคณะ

ตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี ให้การต้อนรับ คณะตรวจเยี่ยม ที่ปรึกษาพิเศษตร ตร./ผอ.ศปลป.ตร. พร้อมคณะ วันที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา 9.00 นตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี ให้การต้อนรับการตรวจเยี่ยมคณะของพล.ต.อ.ณัฐธร เพราะสุนทร ที่ปรึกษาพิเศษ ตร.

/ผอ.ศปลป.ตร. พร้อมคณะเดินทางมายังห้องประชุมภจวจังหวัดปราจีนบุรีและมอบนโยบายการปฏิบัติราชการและตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญข้าราชการตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรีโดยมี พล.ต.ต นันทวุฒิ สุวรรณละออ ผบก.ภ.จว.ปราจีนบุรี พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัดให้การต้อนรับหลังจากนั้น พล.ต.อ.ณัฐธร เพราะสุนทร ได้มอบนโยบายให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้เป็นที่พึ่งของประชาชนห้ามเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและและอบายมุข อย่างเด็ดขาดรวมทั้งให้ยึดถือนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อให้การทำงานของตำรวจมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนสูงสุดตรง

กับวิสัยทัศน์ที่ว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นองค์กรบังคับใช้กฎหมายที่ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธา และหลังจากนั้น พล.ต.อ.ณัฐธร เพราะสุนทร ได้มอบอุปกรณ์ของใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าโควิค 19 ให้แก่ข้าราชการตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรีเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ข้าราชการตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี

////ข่าว อลงกรณ์ คุณกิตติมานนท์087-8789225ปราจีนบุรี