เชื่อมประชาชนสองประเทศชายแดนนโยบายรัฐบาล

อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
นายสำราญ แสงสงค์ข่าว
250262_เชื่อมประชาชนสองประเทศชายแดนนโยบายรัฐบาล
25 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 1100น.
โครงการเชื่อมความสามัคคีกันระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน ไทย-พม่า ที่บ้านร่วมไทย หมู่ที่ 14 ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างประชาชนและส่วนราชการของประเทศไทย-พม่า ตามนโยบายของรัฐบาลไทย โดยทางนายสิทธิศักดิ์ อภิกุลชัยสิทธิ์ นายอำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ พันเอก เอกวุฒ สุขรส ผู้บังคับการกองบังคับการควบคุมทหารพราน ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาค3 ตำรวจตระเวนชายแดน334 กองร้อยอาสารักษาดินแดนแม่อาย

ตำรวจภูธรแม่อาย โรงพยาบาลแม่อาย พร้อมส่วนราชการทุกส่วน ได้จุดจุดบริการประชาชนทั้งสองประเทศ ซึ่งได้มีทางฝั่งประเทศเมียนมา นำโดย พันเอกโซอูฮ่าง ผู้บังคับการกองบังคับการควบคุมทหารยุทธวิธี2 และนายอาเลียง ผู้นำชุมชนบ้านเปียงคำ ประเทศเมียนมา ที่ได้นำเอาประชาชนมาร่วมประมาณ 180 คน โดยอาศัยการนั่งเรือหางยาวจากบ้านเปียงคำ ประเทศเมียนมา มาชึ้นฝั่งไทยที่หย่อมบ้านแก๋งยุ่ง(หมู่บ้านบริวารบ้านร่วมไทย) หมู่14 ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

ได้มีการจัดกิจกรรมการแสดงของทั้งสองประเทศ การตรวจรักษาพยาบาลเบื้องต้นทั้งแพทย์แผนไทย และแผนปัจจุบัน ให้กับประชาชนทั้งสองประเทศ ทหารรับบริการตัดผมฟรีให้กับประชาชนทั้งสองประเทศ มีการแจกแว่นสายตา แจกผ้าห่มให้ประชาชนทั้งสองประเทศ จัดการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านมหาสนุก แข่งห่วงวิ่งผ่านคน แข่งชักคะเย่อ แข่งวิ่งผลัดลูกโป่งน้ำฯ ให้กับประชาชนทั้งสองประเทศได้ทำการแข่งขันกันเพื่อเชื่อมความสามัคคีซึ่งกันและกัน กิจกรรมนี้มีการจัดมาแล้ว 3 ปีที่มีการเย้าเยื่อนซึ่งกันและกัน ของสองฝั่ง ไทย-เมียนมา ประชาชนส่วนใหญ่จะรู้จักกันและไปมาหาสู่กันปีละครั้ง ความสัมพันธ์ยังเป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกัน