ร้อยเอ็ด… วิ่งหยุดโรค 10 จังหวัดทั่วไทย(CRA Charity Run 2019)

ร้อยเอ็ด…
วิ่งหยุดโรค 10 จังหวัดทั่วไทย(CRA Charity Run 2019)

วันนี้ (24 พฤศจิกายน 2562) เวลา 05.20 น.ณ. เกาะกลางน้ำบึงพลาญชัย นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดการแข็งขันราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดิน-วิ่ง การกุศล ครั้งที่ 3 วิ่งหยุดโรค 10 จังหวัดทั่วไทย(CRA Charity Run 2019) 05.40 น. ปล่อยตัวนักวิ่งระยะ Mini Marathon 10.5 กม. 06.00 น.ปล่อยตัวนักวิ่งระยะ Micro Marathon 5 กุม.และFun Run 2 km
จังหวัดร้อยเอ็ดได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดิน-วิ่ง การกุศล ครั้งที่ 3 วิ่งหยุดโรค 10 จังหวัดทั่วไทย เพื่อโอกาสทางการรักษาผู้ป่วยทั่วประเทศ ในวันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2562 โดยจังหวัดร้อยเอ็ดได้ร่วมแสดงพลังวิ่งพร้อมกัน 10 จังหวัดทั่วไทย รว่มกว่าหมื่นคน
หน่วยงานทุกภาคส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดให้การสนับสนุนโครงการ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดิน-วิ่ง การกุศล ครั้งที่ 3 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระกรุณาธิคุณ ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานผู้ก่อตั้งโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และ “เจ้าฟ้านักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” ของพสกนิกรชาวไทยที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการ แลทะทรงร่วมพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาประเทศ

:ดำเนิน พรมไชยา/ดต.ทวีศักดิ์ ขันแก้ว/รายงาน