ศบภ.มทบ.37 จัดกำลัง 1 ชป. ร่วมกับนายวิศิษฐ์ ทวนชีพ ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง อ.พญาเม็งราย รพ.พญาเม็งราย นายกองค์การบริหารตำบลแม่เปา ป้องกันบรรเทาสารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบล ผญบ.ม.2 ,11, 14 ,19 ,20 ,ผชบ.ผรส,ร่วมให้ความช่วยเหลือราษฎร ที่ได้รับผลกระทบจาก วาตภัย

เมื่อ 290930 พ.ค. 62 ศบภ.มทบ.37 จัดกำลัง 1 ชป. ร่วมกับนายวิศิษฐ์ ทวนชีพ ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง อ.พญาเม็งราย รพ.พญาเม็งราย นายกองค์การบริหารตำบลแม่เปา ป้องกันบรรเทาสารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบล ผญบ.ม.2 ,11, 14 ,19 ,20 ,ผชบ.ผรส,ร่วมให้ความช่วยเหลือราษฎร ที่ได้รับผลกระทบจาก วาตภัยเมื่อ 281600 พ.ค.62 ที่ผ่านมา ในพื้นที่รับผิดชอบ ต.แม่เปา ผลการปฎิบัติ ได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบล แม่เปาและจิตอาสา แจกจ่ายกระเบื้องให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพายุ และซ่อม แชมบ้านเรือนหลังคาที่ได้รับเสียหาย