อําเภอคลองใหญ่ จนท.เร่งฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อจุดผ่านแดนบ้านหาดเล็ก หลังปิดด่าน

ตราด/อําเภอคลองใหญ่ จนท.เร่งฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อจุดผ่านแดนบ้านหาดเล็ก หลังปิดด่าน

เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ช่วยกันฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อจุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด หน่วยงานด่านกักกันสัตว์ตราดประจําพื้นที่ชายแดนบ้านหาดเล็ก นำเจ้าหน้าที่ออกฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดที่บริเวณจุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็ก เพื่อป้องกันปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 2019 หลังปิดประตูหน้าด่านที่ผ่านมา 2 วัน สร้างความมั่นใจให้กับประชาชนผู้มาติดต่อราชการและที่ทําการเจ้าหน้าที่
นายจิรโรจน์ ระวีวัฒน์ หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ตราด ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ประจําหน้าด่านผ่านเข้าออกชายแดนบ้านหาดเล็ก สาธารณสุข หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน 182 ตํารวจตรวจคนเข้าเมือง ฝ่ายปกครอง ด่านศุลกากร และด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศพรมแดนบ้านหาดเล็ก นำเจ้าหน้าที่ออกฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ โดยใช้สารโซเดียมไฮโปคลอไรด์ (Sodium hypochlorite ที่จุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็กและที่สํานักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นที่ตั้งของหน่วยงานราชการต่าง ๆ

สำหรับการ ดำเนินการออกฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ทำความสะอาดในพื้นที่จุดผ่านแดนบ้านหาดเล็ดในครั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 2019 ทั้งยังเป็นการสร้างความมั่นใจให้ประชาชนที่จะเดินทางมาติดต่อราชการตามหน่วยงานต่าง ๆ อย่างไรก็ตามนอกจากการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในครั้งนี้แล้วยังมีหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ร่วมกับ ชมรมภริยานาวิกโยธินแด่กําลังพลและครอบครับนาวิกโยธิน 182 บ้านหาดเล็ก พร้อมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชายแดนด้วย โดยมี น.ท.นิรุจน์ สุศรี ผบ.ฉก.นย. 182 บ้านหาดเล็ก ให้การต้อนรับ พล.ร.ท.รณรงค์ สิทธินันทน์ ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด พร้อมด้วยคณะและหน่วยในพื้นให้การต้อนรับคณะตรวจเยี่ยม พร้อมมอบหน้ากากอานามัย เครื่องวัดอุณหภูมิ เจลล้างมือ และถุงมือจํานวนหนึ่ง โดยมี น.ท.นิรุจน์ สุศรี ผบ.ฉก.นย.182 บ้านหาดเล็ก ได้รับมอบพร้อมให้คําชึ้แจงจากการเข้าออกการวัดอุณหภูมิและรายงานสถานการณ์ต่างๆที่จุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็กเพราะว่าช่วงนี้ก็ยังมีการผ่านเข้าออกได้เฉพาะรถบรรทุกสินค้าเท่านั้นต่อรถ 1 คัน ต่อคน 1 คน เพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองโดยจะมีการวัดอุณหภูมิการเข้าออกแต่ละคนด้วยและมีแอลกอฮอล์เจลไว้สำหรับล้างมือให้กับประชาชนที่มาติดต่อราชการ ในขณะที่บางหน่วยงานมีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของผู้ที่จะมาติดต่อราชการอีกด้วย

/ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี ผู้สื่อข่าว จ.ตราด