พะเยาค่า PM 2.5 ขึ้นสูง เกินมาตรฐาน

พะเยาค่า PM 2.5 ขึ้นสูง เกินมาตรฐาน

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 สภาพอากาศ จังหวัดพะเยาวันนี้ท้องฟ้าปกคลุมไปด้วยหมอกควันขาวโพลนไปทั่วบริเวณ และมีอากาศหนาวเย็นในช่วงเช้าช่วงสายจนถึงช่วงบ่ายอากาศจะร้อนอบอ้าว แต่กลุ่มหมอกควัน ก็ยังปกคลุมไปทั่วบริเวณ ทำให้คุณภาพอากาศทั่วไปมีแต่หมอกควันกระจายไปทั่วบริเวณของจังหวัดพะเยา 

จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ต.เวียง อ.เมือง, พะเยา พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่า 78 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ

นายณรงค์ศักดิ์โอสถธนากรผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้มอบหมายให้ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยาแขวงทางหลวงชนบท เทศบาลเมืองพะเยา ร่วมกับเทศบาลเมืองพะเยา ทำการนำรถน้ำ และเครื่องจักรทำการฉีดพ่นน้ำ บริเวณถนน ชายกว๊านพะเยา ในตัวเมืองพะเยา เพื่อให้เกิดความชุ่มชื้นและลดฝุ่นนละออง ขนาดเล็ก PM 2.5 ทุกวัน

สำหรับในส่วนของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อม อุทยานแห่งชาติ,ป้องกันไฟป่า ในแต่ละพื้นที่ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทำการตรวจ ลาดตระเวน และตั้งจุดตรวจ ทั้งนอกและใน ในเขตแนวป่า แต่ละอำเภอ เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้มีการเผาป่า ช่วง 60 วัน อันตรายและเพื่อเป็นการป้องกันและลดปัญหาหมอกควันที่เกิดขึ้นดังกล่าว