มทภ.4 ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ จ.นราธิวาส ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการพิเศษฯ สร้างความมั่นคง พื้นที่ปลอดเหตุ ประชาชนปลอดภัย

นราธิวาส/ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะยือริ

มทภ.4 ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ จ.นราธิวาส ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการพิเศษฯ สร้างความมั่นคง พื้นที่ปลอดเหตุ ประชาชนปลอดภัย

วันนี้ 23 มกราคม 2566 เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 พร้อมคณะฝ่ายอำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ร่วมประชุมติดตามผลการปฏิบัติงาน และสถานการณ์สำคัญในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานในพื้นที่ และหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมป่าภูเขา ทั้งนี้เพื่อเน้นย้ำนโยบายสำคัญในการบังคับใช้กฎหมายต่อกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงที่ยังคงเคลื่อนไหวในพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งจากเหตุการณ์ความรุนแรงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงและหน่วยงานด้านการข่าว พร้อมการลาดตระเวนพิสูจน์ทราบจากชุดปฏิบัติการต่าง ๆ นั้น ยืนยันว่ามีการตรวจพบความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงเข้ามาอาศัยในพื้นที่ Support site และมีความพยายามก่อเหตุอย่างต่อเนื่อง โดยเป้าหมายการก่อเหตุคือกลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐ และเป้าหมายอ่อนแอ เพื่อควบคุมพื้นที่ให้เกิดความปลอดภัย ทุกหน่วยต้องสนับสนุนซึ่งกันและกัน พร้อมสร้างความปลอดภัยและความเชื่อมั่นให้แก่พี่น้องประชาชน ก่อนเดินทางไปให้กำลังใจ มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคแก่ชุดปฏิบัติการพิเศษร่วมป่าภูเขา ที่ปฏิบัติการในพื้นที่

แม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวว่า “เป็นความตั้งใจในการมาให้กำลังใจกำลังพลเจ้าหน้าที่ ที่ผ่านมาติดตามการปภูิบัติงานมาอย่างต่อเนื่อง สถานการณ์ในพื้นที่นั้นทุกหน่วยสามารถควบคุมได้ ทำให้เห็นถึงความพร้อม ของทุกส่วนที่บูรณาการความร่วมมือกันให้งานออกมาสำเร็จ ขอชื่นชมในการบังคับใช้กฎหมายต่อกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงที่ปฏิบัติการด้วยความอดทน จากเบาไปหาหนักตามขั้นตอนโดยได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชน ผู้นำหมู่บ้าน และผู้นำศานา สุดท้ายแล้วกำลังพลไม่สูญเสีย และประชาชนมีความปลอดภัย

จะเห็นได้ว่ายังมีผู้หลงผิดให้การสนับสนุนกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงอยู่ และประกอบกับพื้นที่จังหวัดนราธิวาสบริเวณดังกล่าวติดป่าภูเขามีช่องโหว่ในการหลบหนี จำเป็นจะต้องใช้ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เข้ามามีส่วนร่วมและรวมถึงสกัดกั้นสิ่งผิดกฎหมายเข้าออกในพื้นที่ ด้านกำลังเจ้าหน้าที่ก็ต้องเพิ่มการลาดตระเวนที่เข้มงวดมากยิ่งขึ้น แต่ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญด้วย ใช้บทเรียนที่ผ่านมาประยุกต์ใช้ในปัจจุบันเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำอีก ปฏิบัติการด้านการข่าว และปฏิบัติการทหาร
แบบเชิงรุก ลาดตระเวน กดดันกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เสี่ยง ล่อแหลม เพื่อลดความพยายามในการก่อเหตุ ติดตามบังคับใช้กฎหมายกับกลุ่มผู้ก่อเหตุโดยคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน สร้างความเชื่อมั่น ปลอดภัยให้แก่พี่น้องประชาชนให้ได้ ทั้งนี้ให้หน่วยทำความเข้าใจ และขอความร่วมมือไปยังพี่น้องประชาชน อย่าได้ให้การสนับสนุนหรือช่วยเหลือผู้กระทำผิดทั้งการให้ที่พักพิง แหล่งหลบซ่อน จัดหาเสบียง เพราะจะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 189 มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ รวมทั้งให้แจ้งเบาะแสมายังเจ้าหน้าที่หน่วยงานความมั่นคง หากพบเห็นสิ่งผิดปกติ หรือบุคคลต้องสงสัยเข้ามาเคลื่อนไหวในพื้นที่ ขอเป็นกำลังใจแก่กำลังพลทุกนาย ที่เสียสละมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงาน ขอให้มีความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ในทุกรูปแบบ ถึงแม้มีความยากลำบากแต่ขอให้คิดคำนึงว่ามันคือหน้าที่ ในการทำงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ยึดมั่นในยุทธศาสตร์การเป็นคนดี เข้าใจหน้าที่ มีความรับผิดชอบ ซึ่งนั่นจะทำให้เราทำงานได้อย่างมีความสุข และมีประสิทธิภาพ ขอเป็นขวัญและกำลังใจให้กับพวกเราในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป”