ราชบุรีประชุมติดตามการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

จ.ราชบุรี/ราชบุรีประชุมติดตามการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 2564 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดราชบุรี นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดราชบุรี โดยวันนี้ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาอนุมัติให้คนพิการกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ซึ่งเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้เข้าเยี่ยมบ้านและสอบข้อเท็จจริงว่ามีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ จำนวน 9 ราย

ทั้งหมดจะนำไปเป็นทุนประกอบอาชีพ และการดำเนินการปรับปรุงศูนย์บริการคนพิการจังหวัดราชบุรี พร้อมกันนี้ยังได้ติดตามความคืบหน้าการดำเนินการโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จำนวน 6 โครงการ และการกู้ยืมเงินเพื่อประกอบอาชีพของคนพิการ อีก 15 ราย

สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน