กองทัพบกช่วยเหลือประชาชน

กองทัพบกช่วยเหลือประชาชน
เมื่อ 23 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. พันเอก ชายแดน กฤษณสุวรรณ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 และ พันเอก ยอดชาย พวงวรินทร์ รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7

และคณะ เข้าพบปะ/ เยี่ยมเยือน ให้กำลังใจ และมอบเครื่องอุปโภค/บริโภค ให้กับ นายคำ (ไม่มีนามสกุล) บ้านเลขที่ 1/ช หมู่ที่ 1 บ้านหมอกจำแป่ ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน และครอบครัว ซึ่งเป็นราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้บ้าน เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. สาเหตุเกิดจากก่อไฟหุงข้าวทิ้งไว้ ทำให้ไฟไหม้บ้านอย่างรวดเร็ว และดับไม่ทัน

โดยมี นายวิโรจน์ ลืนคำ กำนันตำบลหมอกจำแป่ และญาติ ให้การต้อนรับ ซึ่งผู้ประสพภัย และญาติพี่น้อง ต่างก็รู้สึกดีใจ ที่กองทัพบก ให้ความสำคัญของผู้ประสบภัย ……ทั้งนี้ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 กองกำลังนเรศวร ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 3 และศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก ยึดมั่นในอุดมการณ์ของกองทัพบก ……“เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชน”