จ.ราชบุรี/สำนักงานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชีจ.ราชบุรีได้ดำเนินโครงการปล่อยสัตว์ป่าคืนวนาเพื่อป่าสมบรูณ์.

จ.ราชบุรี/สำนักงานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชีจ.ราชบุรีได้ดำเนินโครงการปล่อยสัตว์ป่าคืนวนาเพื่อป่าสมบรูณ์.

ที่ หน่วยพิทักษ์ป่าแอ่งกะลา อ.บ้านคา จ.ราชบุรี มีเนื้อทราย20ตัว ตัวผู้9ตัว ตัวเมีย11ตัว จากสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าห้วยทราย จ.เพชรบุรี โดยมีการตรวจสุขภาพกักกันโรคจากสัตว์แพทย์เป็นที่เรียบร้อย

นายชุมพล แก้วเกตุ หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี ควบคุมการปล่อย นายสุธี ลอยมา หัวหน้าสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าห้วยทราย ผู้รับผิดชอบโครงการทั้งนี้ได้จัดทำแปลงหญ้าไว้รองรับสัตว์ป่าที่ปล่อยไว้ล่วงหน้าแล้ว.

สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน