มหาชนธรรมสัญจรแม่อายฝางไชยปราการ 2,000 กว่าคนเข้าวัดฟังธรรม

อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
นายสำราญ แสงสงค์ ข่าว
มหาชนธรรมสัญจรแม่อายฝางไชยปราการ 2,000 กว่าคนเข้าวัดฟังธรรม
วันที่ 22 กรกฏาคม 2562
เมื่อวันที่ 21 กรกฏาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 0800-1800นาฬิกา กลุ่มประชาชนที่รักในพระพุทธศาสนาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวนมากกว่า 2,000 คน และคณะสงฆ์จำนวน 50 รูป

ได้นัดหมายกันเดินทางธรรมสัญจร มีทั้งนุ่งขาวห่มขาว นุ่งเหลือง เพื่อมุ่งหมายไปร่วมทำบุญในวัด แม่อายหลวง อำเภอแม่อาย วัดพระบาทอุดม อำเภอฝาง วัดป่าไม้แดงพระเจ้าพรหมมหาราช อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยทางพระสงฆ์ได้มีการออกอากาศแจ้งจุดประสงค์ความมุ่งหมายของการเดินทางเพื่อเข้าทำบุญถวายเทียนพรรษา ให้กับญาติโยม ได้ทราบล่วงหน้าก่อนหลายเดือน ได้มีประชาชนผู้อยากปฏิบัติธรรมและร่วมทำบุญร่วมกันในพื้นที่ใน 3 อำเภอ มีประชาชนมากกว่า 2,000 คน ได้รวมตัวกันจัดรถทั้งรถโดยสาร รถตู้ รถส่วนตัว จำนวนมากว่า 200 คันเดินทางมากันเป็นหมู่เป็นคณะ เข้าทำการร่วมฟังธรรม สวดมนต์ และร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษา ในทั้งสามวัด ได้เงินที่ร่วมในการทำบุญมากกว่า สามแสน กว่าบาทในการร่วมถวายในวัด ซึ่งเป็นวัดและเป็นสถานที่สำคัญเป็นแหล่งท่องเที่ยวเช่นในวัดป่าไม้แดงพระเจ้าพรหมมหาราช ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ โดยท่านพระครูสถิตธรรมภิรักษ์ เจ้าคณะอำเภอไชยปราการ เจ้าอาวาสวัดป่าไม้แดงพระเจ้าพรหมมหาราช ได้จัดคณะทำงานมีนายทองวัน กิติแก้ว กำนัน ตำบลหนองบัว นายพินัย ไชยธง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลปงตำ นางสาวศุภรัตน์ กีรี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 ตำบลหนองบัว และทางชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน พร้อมทั้งตำรวจสายตรวจและจารจร สถานีตำรวจภูธรไชยปราการ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ และกลุ่มจิตอาสา ร่วมเตรียมพร้อมพื้นที่ต้อนรับคณะกำลังธรรมประชาชนที่มากันจำนวนมากจนล้นวิหารหลวงซึ่งสามารถจุคนได้มากว่า2,000 คน ต้องล้นออกมานอกวิหารอาศัยตามใต้ต้นไม้ และสถานที่ต่างๆเพื่อรับฟังธรรมสวดมนต์พร้อมทั้งร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษา จะเห็นได้ว่าคนไทยล้านนายังมีความรักและศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนามาโดยตลอด