ทหารร่วมอุทยานฯนักเรียนสร้างบ้านให้ชาวเขาที่ยากจน

อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
นายสำราญ แสงสงค์ ข่าว
24-6-62-ทหารร่วมอุทยานฯนักเรียนสร้างบ้านให้ชาวเขาที่ยากจน
24 มิถุนายน 2562 เวลา 0700 น
ทาง พันโท ภาคภูมิ อินดี ผู้บังคับกองบังคับการควบคุมที่ 2 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 5 กองกำลังผาเมืองร่วมกับนายสิทธิ วิมาลา หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา นายสนิท สายรอคำผู้ช่วยผู้จัดการโรงเรียนรังษีวิทยา เยาวชนอาสาสมัครโรงเรียนรังษีวิทยา องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น ได้ร่วมกันสมทบเงินทุนเพื่อซื้ออุปกรณ์ไปทำการสร้างซ่อมบ้านให้กับ นายอะเบผะ ศิริ อายุ 41 ปี

บ้านเลขที่ 95/1 บ้านสลีค้ำ หมู่ที่ 18 ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ มีฐานะยากจนมีลูก 5 คน และไม่มีอาชีพที่แน่นอน รับจ้างตามแต่เขาจะมาจ้างวันไหนได้รับจ้างก็จะได้เงินมาจุนเจือครอบครัว ซึ่งเป็นรายได้น้อยนิดไม่มากแต่ก็พออยู่กินกันแบบอนาถา ทางชุดได้สนธิกำลังและทรัพย์จัดซื้ออุปกรณ์เพื่อจะทำการสร้างบ้านให้ใหม่โดยได้ขอกำลังจากทหาร และจากอุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา และคณะครูโรงเรียนรังสีวิทยา เพื่อเข้ามาทำการก่อสร้างให้เพื่อจะได้มีที่อยู่ที่ดีกว่าปัจจุบัน ที่เป็นบ้านกระท่อมจะพังไม่พังแหล่ ทางชุดฯได้ทำการลื้อถอนและจัดสร้างให้ใหม่ทั้งบ้านและห้องส้วมห้องน้ำ ซึ่งได้จัดทำมากันตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2562 และคาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงประมาณ 10-15 วัน ซึ่งการสร้างบ้านนั้นจะอาศัยโครงสร้างเดิมที่เป็นไม้เนื้อแข็ง แล้วจะจัดทำหลังคาใหม่เป็นสังกะสี ส่วนฝาบ้านนั้นจะใช้ไม้ไผ่และไม้เนื้อแข็งบางส่วนที่พอหาได้ในพื้นที่และที่มีสะสมอยู่ก่อนแล้ว ซึ่งทางนายอะเบผะ ศิริ ได้เก็บไม้เนื้อแข็งเอาไว้ส่วนหนึ่ง แต่ไม่มีปัญญาที่จะสร้างเองได้ ทางชุดฯจึงได้เข้ามาและยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเพื่อจะให้ได้อยู่กันอย่างถูกสุขลักษณะ และยังมีการสร้างส้วมซึมที่ถูกต้องใช้อีกด้วย คาดว่า5 วัน 26มิถุนายน 2562 จะแล้วเสร็จสามารถใช้อยู่อาศัยได้อย่างถาวรต่อไป