สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 กำแพงเพชร และเทศบาลตำบลสุเทพ เพิ่มความชุ่มชื่น และลดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ จ.เชียงใหม่

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 กำแพงเพชร และเทศบาลตำบลสุเทพ เพิ่มความชุ่มชื่น และลดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ จ.เชียงใหม่

วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 กำแพงเพชร และเทศบาลตำบลสุเทพ ได้ดำเนินการเพิ่มความชุ่มชื่น และลดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 12,000 ลิตร ณ อ่างเก็บน้ำอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

 

ทรงวุฒิ ทับทอง รายงาน