ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแกัไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือเข้าตรวจสอบสถานประกอบการโลจิกติกส์ในพื้นที่เพ่งเล็งอำเภอชายแดน

อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
สำราญ แสงสงค์ ข่าว
ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแกัไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือเข้าตรวจสอบสถานประกอบการโลจิกติกส์ในพื้นที่เพ่งเล็งอำเภอชายแดน

18เมษายน 2563 เวลา09.00 น
กลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดอาศัยช่วงโควิด19ระบาดได้ลำเลียงลักลอบนำยาเสพติดเข้าพื้นที่ชั้นในประเทศหลายช่องทางและจะใช้บริการส่งด่วนของขนส่งเอกชนและรัฐโดยจับได้หลายรายเล็ดลอดไปได้ก็ไม่น้อย ซึ่งทางศูนย์ปฎิบัติการบริหารการแก้ไขยาเสพติดชายแดนภาคเหนือ ได้ทำการป้องกันโดยเข้าตรวจสอบสถานประกอบการ โลจิสติกส์ พื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเข้าควบคุมและป้องกันในส่วนนี้ให้ได้ โดยการสนองนโยบายของรัฐบาล ทางพล.ท.สุภโชค ธวัชพีระชัย ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสติดชายแดนภาคเหนือ ให้ พล.ต. บุญยืน อินกว่าง รองผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสติดชายแดนภาคเหนือ

นาย วีระพันธ์ ดีอ่อน ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ : ฉัตรชัย สิงโต ผอ.ส่วนวิเคราะห์และเฝ้าระวังฯสำนักงาน ปปส.ภาค 5 พ.ต.อ.ทรงกริช ออนตระไคร้ รอง ผบก.ภ.จว.เชียงใหม่ พ.อ.ศรันย์ รอดบุญธรรม ผบ.ฉก.ม.4กกล.ผาเมือง พ.ต.ต. สุมิตร เนาวบุตร หน.ชป.กก.3 บก.สกัดกั้น บช.ปส.กก.3 บก.สกัดกั้น บช.ปส. ได้ร่วมบูรณาการหน่วยงานราชการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เข้าตรวจสอบสถานประกอบการโลจิสติกส์ในพื้นที่เพ่งเล็ง 5 อำเภอชายแดน จังหวัดเชียงใหม่ เข้าตรวจสอบในบริษัทขนาดใหญ่ บริษัทเคอรี่ เอ็กซ์เพรส, นิ่ม เอ็กซ์เพรส สำนักงานไปรษณีย์ ส่วนขนส่งผลผลิตทางการเกษตร เพื่อร้องขอความร่วมมือ ติดป้ายเตือนผู้ใช้บริการทราบมีการตรวจสอบยาเสพติด เพื่อสกัดกั้นการลำเลียงยาเสพติดในระบบโลจิสติกส์ โดยมีหน่วยงาน สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5, ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ, กองกำลังผาเมือง, ตำรวจภูธรภาค 5, ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ปฏิบัติ ในพื้นที่จังหวัด แม่ฮ่องสอน,จังหวัดเชียงใหม่, จังหวัดเชียงราย และจังหวัดพะเยา โดยมีหนึ่งในมาตรการที่สำคัญในการดำเนินการต่อสถานประกอบการโลจิสติกส์ โดยการตรวจสอบ มีความมุ่งหมาย เพื่อสร้างความรับรู้ให้กับสถานประกอบการ และประชาชน ให้มีส่วนร่วมในการสกัดกั้นยาเสพติดในสถานประกอบการและการบังคับใช้กฎหมายตามอำนาจของ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เพื่อให้ตระหนักถึงการจริงจังของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติ เป็นพื้นที่เพ่งเล็ง สำคัญใน 5 อำเภอชายแดน จว.เชียงใหม่ อำเภอเวียงแหง, อำเภอเชียงดาว, อำเภอไชยปราการ อำเภอฝาง และ อำเภอแม่อาย ซึ่งทางหน่วยงานทั้งของภาครัฐและเอกชนได้ให้ความร่วมมือในการร่วมสกัดกั้นขบวนการค้ายาเสพติด เป็นอย่างดี และที่สำคัญจะได้แจ้งเตือนและเป็นกระบอกเสียงให้กับทางภาครัฐในการร่วมปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ ทางพล.ต. บุญยืน อินกว่าง รองผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสติดชายแดนภาคเหนือ ขอให้ทางส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้ร่วมในการดำเนินการตามเป้าหมายอย่างเคร่งครัด