ทำบุญทักษิณาหลวงปู่บุญเย็นฐานธัมโม รำลึกคุณความดีอดีตพระเกจิและเป็นพระนักพัฒนา

ทำบุญทักษิณาหลวงปู่บุญเย็นฐานธัมโม รำลึกคุณความดีอดีตพระเกจิและเป็นพระนักพัฒนา

อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
นายสำราญ แสงสงค์ ข่าว
21-22กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00.น
วัดป่าไม้แดงพระเจ้าพรหมมหาราช อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมทำบุญทักษิณาหลวงปู่บุญเย็นฐานธัมโม รำลึกคุณความดีอดีตพระเกจิและเป็นพระนักพัฒนา วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. รำลึกพระผู้สร้างทั้งวัดวาอาราม โรงเรียน ถนนหนทาง อ่างเก็บน้ำ ระบบลำเมือง เพื่อการเกษตรในอดีต โดยในคืนที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 20.00 น. พระครูสถิตธรรมาภิรักษ์ เจ้าคณะอำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดป่าไม้แดง (พระเจ้าพรหมมหาราช) พร้อมทางคณะลูกศิษย์หลวงปู่บุญเย็นฐานธัมโม จำนวน 200 กว่าคน ได้มาร่วมในการทำบุญรำลึกถึงพระผู้มีพระคุณต่อสังคมและประชาชนลูกศิษย์ ในครั้งอดีตกาล มาร่วมในการทำบุญทักษิณา ครบรอบวันมรณะภาพ เพื่อถวายเป็นอาจาริยะบูชาแด่พระครูประดิษฐ์พรหมคุณ หรือหลวงปู่บุญเย็นฐานธัมโม โดยนิมนต์ พระสงฆ์ 5 รูป แสดงพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์

ถวายผ้าครองสรีระหลวงพ่อบุญเย็น เปลี่ยนผ้าครองทุกปี ผ้าเก่าทางลูกศิษย์ได้ขอนำมาแบ่งกัน เพื่อนำไปเป็นเครื่องศิริมงคล เพราะเชื่อกันว่าเมื่อมาทำบุญและได้ผ้าครองเก่าไปแล้ว กิจการงานการค้าขายดีขึ้นทุกปี (ตามความเชื่อของแต่ละบุคคล)โดยมี พันเอกพิเศษ ณัฏฐ์พัชร์ นภนาคจันทร์ รองผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ เป็นประธานฝ่ายฆาราวาสจุดเทียนธูปพระประธาน ประกอบพิธีตามศาสนาในการเปลี่ยนผ้าศพหลวงปู่บุญเย็นฐานธัมโม สำหรับวันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์2562 เวลา 09.30 น.พระครูสถิตธรรมาภิรักษ์ เจ้าคณะอำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดป่าไม้แดง (พระเจ้าพรหมมหาราช) ได้เป็นพระประธานจุดเทียนธูปหน้าพระพุทธรูปประธาน แล้วโดยพันเอก(พิเศษ) ณัฏฐ์พัชร์ นภนาคจันทร์ รองผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ ได้มาเป็นประธานเปิดกรวยถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสงฆ์ได้ทำพิธีเจริญพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และ พันเอกชัยวัฒน์ นาอนันต์ จุดเครื่องทองน้อยถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช พระสงฆ์ สามเณร จำนวน109 รูป สวดธรรมนิยามสูตร เพื่อให้ผู้ร่วมในงานได้ปลงอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา (ตัวตนไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา)จบแล้วถวายจตุปัจจัยไทยทานแด่พระสงฆ์ ถวายภัตตาหารเพล และศรัทธาเปิดโรงทานรับประทานอาหารกลางวัน พระครูสถิตธรรมาภิรักษ์ เจ้าคณะอำเภอไชยปราการ เจ้าอาวาสวัดป่าไม้แดง (พระเจ้าพรหมมหาราช) กล่าวสัมโมทะนียะกะถา แก่คณะศิษย์ญาติธรรม ที่ได้ร่วมกันทำบุญทักษินานุปทาน อุทิศถวายพระครูประดิษฐพรหมคุณ (หลวงพ่อบุญเย็น ฐานธัมโม) อดีตเจ้าอาวาส ซึ่งเป็นผู้ก่อสร้างวัดป่าไม้แดง มาตั้งแต่ปี 2515 และท่านมรณภาพลง เมื่อปี 2534 ด้วยคุณูปการของหลวงพ่อ ได้สร้างวัดป่าไม้แดงไว้อย่างสวยงาม เป็นที่ศรัทธาของพุทธศาสนิกชน และยังได้สร้างสิ่งสาธารณประโยชน์ ให้แก่บ้านเมืองอีกมากมาย อาทิ ถนน สะพาน สถานีอนามัย โรงเรียน ฝาย อ่างเก็บน้ำสาธารณะ และพัฒนาวัดอื่นๆรวมทั้งส่งเสริมการศึกษาแก่เยาวชน-ประชาชน ในถิ่นทุรกันดารมานาน จึงได้กำหนดให้ทุกวันที่ 21- 22 กุมภาพันธ์ ของทุกปีเป็นวันกตัญญู ทำบุญทักษิณา ครบรอบวันมรณภาพ เพื่อถวายเป็นอาจาริยบูชา ประกอบพิธีทำบุญอุทิศถวายต่อเนื่องมาทุกปี คณะศิษย์ที่มาจาก ต่างจังหวัด กรุงเทพฯ ต่างประเทศ สิงค์โปร มาเลเซีย พม่าจากเมืองเชียงตุ๋ง โดยนายวโรดม นางสุธิดา ปัญวณิช และ นายมนตรี นางพัชรี เกรียงวัฒนา ได้ร่วมมอบเงินช่วยเหลือทุนอาชีพผู้ถูกคุมประพฤติกับชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่สาขาฝาง จำนวน 7,000 บาทเพื่อใช้เป็นทุนสร้างงานอาชีพคืนคนดีสู่สังคม