จันทบุรี-เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ จังหวัดจันทบุรี เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำผันน้ำจากคลองภักดีรำไพ ขึ้นด้านบนช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนผลไม้บรรเทา ยับยั้งปัญหาภัยแล้ง

จันทบุรี-เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ จังหวัดจันทบุรี เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำผันน้ำจากคลองภักดีรำไพ ขึ้นด้านบนช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนผลไม้บรรเทา ยับยั้งปัญหาภัยแล้ง

ที่บริเวณลำคลอง บ้านคลองเตย / บ้านหมู่ศาลาแดง – ทองทั่ว / คลองนารายณ์ ในเขตเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ และ อบต.คลองนารายณ์ ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์เร่งติดตั้ง เดินเครื่องสูบน้ำพญานาค เพื่อผันน้ำจากคลองภักดีรำไพ ย้อนกลับขึ้นไปตามลำคลองต่าง ๆ เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำในการบำรุงผลผลิต จากสถานการณ์ภัยแล้งที่เริ่มส่งผลให้สวนผลไม้บางแห่งที่กำลังให้ผลผลิตขาดน้ำ ใบเริ่มไหม้ หยิกงอ สลัดลูก และจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อรายได้ของเกษตรกร โดยนายชิต แก่งกระโทก เกษตรกรชาวสวนมังคุด หมู่ 12 ตำบลคลองนารายณ์ กล่าวว่า ภัยแล้งส่งผลให้น้ำในคลองแห้งขอดที่สวนเริ่มขาดน้ำและมังคุดกำลังต้องการน้ำในการบำรุงผลผลิต ต้องขอบคุณเทศบาลฯ กำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน

ที่ช่วยกันวางแผนนำน้ำจากคลองภักดีรำไพ สูบขึ้นมาช่วยชาวสวน และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงพระราชทานโครงการคลองภักดีรำไพช่วยให้ชาวสวนในพื้นที่มีน้ำอุปโภค บริโภค หากไม่มีน้ำปีนี้คงได้รับผลกระทบและขาดรายได้แน่นอน ขณะที่ นายณัฐวัฒน์ เรืองชัยโชค นายกเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ กว่าว่า ทางเทศบาลร่วมกับ อบต.กำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ผนึกกำลังช่วยกันจัดทำฝายกระสอบ และเทศบาลได้นำเครื่องสูบน้ำพญานาคมาติดตั้งเพื่อสูบน้ำจากคลองภักดีรำไพ ผลักดันน้ำย้อนกลับขึ้นตามคลองต่าง ๆ บรรเทาความเดือดร้อน ยับยั้งวิกฤติภัยแล้ง ช่วยเหลือเกษตรกร โดยเบื้องต้นได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำพญานาคจำนวน 3 เครื่อง จะเดินเครื่องตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้มีน้ำขึ้นไปถึงด้านบน หมู่ 1 ตำบลคลองนารายณ์ รวมระยะทางลำคลองประมาณ 11 กิโลเมตร และจะสูบน้ำต่อเนื่องขึ้นไปจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นหลังเกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ หรือกลับเข้าสู่ภาวะปกติ การดำเนินโครงการแก้ปัญหาภัยแล้งครั้งนี้เป็นความร่วมมือของท้องถิ่น – ท้องที่ ในการที่จะช่วยเหลือฝ่าฝันวิกฤติภัยแล้ง ยับยั้ง และบรรเทาความเดือดร้อนของชาวสวนผลไม้และประชาชนในพื้นที่กว่า 1,000 ไร่ รวม 14 หมู่บ้าน

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก