รถพระราชทานตรวจโควิดที่แม่อาย3ตำบล

อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
นายสำราญ แสงสงค์ ข่าว
รถพระราชทานตรวจโควิดที่แม่อาย3ตำบล

21 ธันวาคม 2563 เวลา 1400 น
รถตรวจโควิดพระราชทานในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้มาทำการตรวจคัดกรองผู้สัมผัสผู้ป่วยโควิดที่อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ในวันนี้ได้ทำการตรวจกลุ่มผู้ป่วยเสี่ยงสูงที่ได้เข้ารับบริการร้านเสริมสวยบาส และเข้าไปทานหมูกระทะในพื้นที่อำเภอแม่อาย ทางนายสิทธิศักดิ์ อภิกุลชัยสุทธิ์ นายอำเภอแม่อาย และนายเฉลิม โพธานารักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่อาย พร้อมทั้งนายเอกชัย กัลยา หัวหน้าสาธารณสุขอำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดสถานที่ตรวจกลุ่มผู้เสี่ยงสูงที่สนามเอนกประสงค์เทศบาลตำบลแม่อาย โดยการประกาศเสียงตามสายในหมู่บ้านต่างๆทั่วทั้งอำเภอแม่อาย และประกาศทางวิทยุชุมชน ให้มาทำการตรวจโดยในวันนี้ตรวจผู้เสี่ยงอำเภอแม่อาย จำนวนกว่า 300 คน ที่ยังเป็นกังวลกับการเสี่ยงที่จะติดโควิด19 ทุกคนบอกว่ากลัวมาก แต่ก็ไม่รู้จะทำอย่างไร มาตรวจแล้วจะกักตัวอยู่ในบ้านอีก14 วัน ส่วนรถตรวจโควิดพระราชทานจะไปทำการตรวจกลุ่มผู้เสี่ยงต่ำที่ ตำบลท่าตอนทั้งวัน ที่สถานปฏิบัติธรรมธรรมโกศล วัดท่าตอนอารามหลวง ทางนายสิทธิศักดิ์ อภิกุลชัยสุทธิ์ นายอำเภอแม่อาย

ได้สั่งให้โรงเรียนใน3 ตำบล ตำบลมัลลิกา ตำบลท่าตอน ตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย หยุดเรียนเพื่อกักตัวและทำความสะอาดฆ่าเชื้อโควิด ตั้งแต่วันที่ 21-23 ธันวาคม 2563 ถ้าตรวจกลุ่มเสี่ยงซึ่งจะทราบผลในวันที่ 22 ธันวาคม 2563 ว่าปลอดภัยผู้เสี่ยงสูงตรวจผลเป็นลบก็จะให้เปิดเรียนในวันที่ 24 ธันวาคม 2563 แต่ถ้าตรวจผลเป็นบวกก็จะให้หยุดต่อเป็น14 วันเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและคณะครู แต่จากการที่ผู้สัมผัส7 คนไปตรวจที่โรงพยาบาลนครพิงค์ ผลออกมาเป็นลบ ทั้งหมด แต่ก็ยังจะต้องทำการตรวจรอบที่ สองใน7-8 วัน ต่อไปถ้าผลเป็นลบก็จะสบายใจได้ว่าอำเภอแม่อายปลอดภัย ทางอำเภอก็จะระดมทำการทำความสะอาดทั้งอำเภอแม่อาย และยังให้ทุกหมู่บ้านทำการตั้งด่านตรวจคัดกรองโควิด19 ต่อไป3 วัน ถ้าผลการตรวจกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงทุกคนเป็นลบทั้งหมดก็จะเลิกด่าน ขอประชาชนในพื้นที่3 ตำบลเก็บกักตัวอยู่แต่ในบ้านและใส่แมสถ้าออกจากบ้านเพื่อความปลอดภัยทุกคน