สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เปิดกิจกรรมแยกขวดช่วยหมอ จังหวัดนนทบุรี

“สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เปิดกิจกรรมแยกขวดช่วยหมอ จังหวัดนนทบุรี”

วันที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. นายราชันย์ ซุ้นหั้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมแยกขวดช่วยหมอ จังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วย นางนงลักษณ์ ซุ้นหั้ว รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี นายปรีดา เชื้อผู้ดี ที่ปรึกษาจุฬาราชมนตรี และนายก อบต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี นายนิยม ประสงค์ชัยกุล รองนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี หัวหน้าส่วนราชการในเขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรี และนักศึกษาจากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ มีนางสาวจันทิมา สุรรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จังหวัดนนทบุรี กล่าวต้อนรับ ณ ห้อง auditorium ชั้น 16 อาคาร CP All Academy สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ถนนแจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

มีวัตถุประสงค์เพื่อเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน โรงเรียนและประชาชนของจังหวัดนนทบุรี ได้ตระหนักถึงปัญหาและความสำคัญของสิ่งแวดล้อมผ่านกิจกรรมแยกขวดช่วยหมอ โดยการเปลี่ยนขวดน้ำพลาสติกเป็นชุด PPE Level2 แบบซักทำความสะอาดใช้ซ้ำได้ถึง 20 ครั้ง พร้อมบริจาคให้พื้นที่ขาดแคลน โรงพยาบาล หรือหน่วยการแพทย์ต่อไป เพื่อเพิ่มพื้นที่ความปลอดภัยให้กับบุคลากรทางการแพทย์ใส่ป้องกันการติดเชื้อ

รวมถึงจะช่วยลดจำนวนขยะติดเชื้อจากแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง โดยโครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นด่านหน้า ได้ใช้อุปกรณ์ป้องกันที่จำเป็น มีมาตรฐานเพื่อเป็นเกราะป้องกันสร้างความปลอดภัยให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่และมีอย่างเพียงพอ เพื่อรักษาผู้ป่วยในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่ยังมียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นจนถึงปัจจุบัน

สำหรับประชาชนในจังหวัดนนทบุรีและพื้นที่ใกล้เคียง สามารถเดินทางมาบริจาคขวดแยกขวดช่วยหมอ Drop Point ได้ ณ จุด PIM Drive Thru บริเวณโรงคัดแยกวัสดุ อาคาร CP ALL Academy สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ถนนแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ทุกวันเวลา 8:00-17:00 น. ติดต่อสอบถาม ได้ที่ งานสิ่งแวดล้อม สำนักกิจการนักศึกษา พีไอเอ็ม โทร. 064 229 9905 (คุณสุธี เปรมบุญ)

คลิปสัมภาษณ์ CG…..จันทิมา สุรรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์