ร้อยเอ็ดเจ๋งใช้สิทธิสูงสุดประเทศเลือกกรรมการกองทุนฯดร.ประจักรเป็นกรรมการ1ใน20 /ชมรมสื่อออนไลน์IT/nuk/0817082129-

ร้อยเอ็ดเจ๋งใช้สิทธิสูงสุดประเทศเลือกกรรมการกองทุนฯดร.ประจักรเป็นกรรมการ1ใน20

/ชมรมสื่อออนไลน์IT/nuk/0817082129-


ชำนาญ ชื่นตา ปจ.รอ.เผยผลเลือกตั้งกรรมการกองทุนหื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเมืรอ16มิย62/ชสอท./สมนึก-0817082129-

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเปิดเผยถึง การเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรเป็นกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดร้อยเอ็ดสรุปผลการนับคะแนนเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรในวันที่ 16 มิถุนายน 2562 ซึ่งกรรมการ ได้รวบรวมผลการนับคะแนนทุกหน่วยเลือกตั้งเรียบร้อยแล้ว ดังนั้นจึงประกาศผลการนับคะแนนการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรจังหวัดร้อยเอ็ดดังนี้

รายงานเฉพาะ 7 คนแรก คะแนนสูงสุดของจังหวัดร้อยเอ็ดมีดังนี้อันดับที่ 1 นายประจักษ์บุญกาพิมพ์หมายเลข 20 ได้ 53,742 คะแนน,ลำดับที่ 2 หมายเลข 30 นางสินีนาฏ วารีรัตน์ ได้ 3,657 คะแนน.ลำดับที่ 4 นายปิยมงคล สิงห์กลางหมายเลข 1 ได้คะแนน 1291 คะแนน,ลำดับที่ 5 หมายเลข 2 นายถวิล ตรีวรปรัชญ์ได้ 552 คะแนน,ลำดับที่ 6 นายกิตติกร เชิดชู หมายเลข 10 ได้ 353 คะแนนหมายเลข 7,ลำดับที่ 7 นายสุวิทย์ สุดพุด หมายเลข 31 ได้คะแนน 337 คะแนนซึ่งคะแนนที่ได้ของทุกหมายเลขจะไปสรุปรวมยอดในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออเพื่อรวมคะแนนเป็นครั้งสุดท้ายและผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด ที่ 1-7 จะได้เป็นคณะกรรมการตัวแทนภาคเข้าเป็นกรรมการของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรระดับชาติต่อไป

นายชำนาญ ชื่นตา ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ดได้เปิดเผย การรายงานการใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรพ. ศ. 2562 จังหวัดร้อยเอ็ดดังนี้จาก 20 อำเภอจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 174,773 คน จำนวนผู้มาแสดงตน 68,898 คนร้อยละ 39.42 ได้ลงคะแนน 66,146 คนร้อยละ 96.01 ไม่ประสงค์จะลงคะแนน 263 คนร้อยละ 0.38 มีบัตรเสีย 2,489 บัตรร้อยละ 3.61

ผลการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรย 2562 อย่างไม่เป็นทางการของภาคอีสาน ลำดับที่ 1 หมายเลข 1 นายปิยมงคล สิงห์กลาง กลุ่มสภาเกษตรกรไทยอำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคามได้คะแนน 69,1 61,ลำดับที่ 2 หมายเลข 20 นายประจักษ์ บุญกาพิมพ์ กลุ่มเลี้ยงไก่สภาเกษตรกรจังหวัดร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ด ได้คะแนน 56,002,ลำดับที่ 3 หมายเลข 10 นายกิตติกร เชิดชู สหพันธ์เกษตรดินไทย จังหวัดอุบลราชธานี ได้คะแนน 51,544 ,ลำดับที่ 4 หมายเลข 14 นายสำเริง ปานชาติ กลุ่มพัฒนาและสร้างอาชีพบ้านปะคำ จังหวัดสุรินทร์ ได้คะแนน 4,326,ลำดับที่ 5 หมายเลข 2 นายถวิล ตรีวรปรัชญ์ กลุ่มร่วมพัฒนาเกษตรกรไทย จังหวัดนครราชสีมาได้คะแนน 3,649,ลำดับที่ 6 หมายเลข 29 นายนวคม เสมา กลุ่มสภาเกษตรกรไทย อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานีได้คะแนน 34,834,ลำดับที่ 7 หมายเลข 7 นายจารึก บุญพิมพ์ กลุ่มโรงสีชุมชนตำบลโสน จังหวัดศรีสะเกษได้คะแนน 33,587

นายชำนาญ ชื่นตา ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวตอนท้ายว่า.-ต้องขอขอบคุณ ประธาน-เลขา ทุกองค์กร ที่ไปเชิญชวน สมาชิก ออกมาใช้สิทธิมาก จนร้อยเอ็ดมากที่สุดระดับประเทศ จำนวน 68,894 คน มาใช้สิทธิร้อยละ 39.42 เป็นลำดับ3ของภาค ที่มากเกินความคาดหวังของจังหวัด ร้อยละ 25,มากกว่าปี 2558 ที่มาใช้สิทธิเพียง ร้อยละ 13 แสดงว่าเกษตรกรตื่นตัวมาใช้สิทธิมากขึ้น และเกษตรกรร้อยเอ็ดได้ ดร.ประจักร บุญกาพิมพ์ ที่2ของภาค เป็น 1ใน20 กรรมการระดับประเทศ ซึ่งเป็นผลดีต่อพี่น้องเกษตรกร ขอเตือนให้ใช้เงินกองทุนฯให้เกิดประโยชน์ ประสบผลสำเร็จ ไม่มีหนี้สิน มีรายได้เพิ่ม มั่งคั่ง มั่นคง ยั่งยืน .-

/ชมรมสื่อออนไลน์IT/ชสอท.:MOITCr.
สมนึก บุญศรี-ประธานฯ/0817082129-