จังหวัดตราด จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

จังหวัดตราด จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

(19 มิ.ย. 63) ว่าที่ร้อยตรี พิเชียน ลิมป์หวังอยู่ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด นำข้าราชการ ประชาชน และเยาวชน ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 42 พรรษา วันที่ 3 มิถุนายน 2563 ซึ่งจังหวัดตราด โดยสำนักงานประมงจังหวัดตราด ร่วมกับอำเภอคลองใหญ่ หน่วยงานในสังกัดกรมประมงในพื้นที่จังหวัดตราดจัดขึ้น อ่างเก็บน้ำห้วงบอน หมู่ที่ 1 ตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

นาวาตรีสรรเสริญ เสรีรักษ์ ประมงจังหวัดตราด กล่าวว่า การจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 42 พรรษา วันที่ 3 มิถุนายน 2563 ในครั้งนี้ เป็นการปล่อยพันธุ์ปลานิล จำนวน 100,000 ตัว และพันธุ์ปลาพวง อีกจำนวน 100,000 ตัว ลงสู่อ่างเก็บน้ำห้วงบอนแห่งนี้ นอกจากนี้ในพื้นที่อื่น ๆ ยังได้มีการดำเนินการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำไปแล้วจำนวน 300,000 ตัว รวมเป็นการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลดังกล่าว รวมทั้งสิ้น 500,000 ตัว อย่างไรก็ตามการจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำนอกจากเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี แล้ว ยังเป็นการปลูกจิตสำนึกให้ประชาชน ได้ตระหนักถึงการอนุรักษ์ คุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนอีกด้วย

/ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี ผู้สื่อข่าว จ.ตราด