ชุมชนบ้านนางเข็ม ตำบลยางสว่าง พร้อมใจรับวัคซีน 100% นายอำเภอรัตนบุรี นำหน่วยออกให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับ คนชรา คนพิการ ถึงที่บ้าน

ชุมชนบ้านนางเข็ม ตำบลยางสว่าง พร้อมใจรับวัคซีน 100% นายอำเภอรัตนบุรี นำหน่วยออกให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับ คนชรา คนพิการ ถึงที่บ้าน

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 ธ.ค.64 เวลา 08.30 – 11.30 น. นายคเณศวร เกษอินทร์ นายอำเภอรัตนบุรี พร้อมด้วย น.พ.กฤษฎา วันดี รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัตนบุรี น.ส.ดวงจันทร์ อรรคบุตร ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง กำนันตำบลยางสว่าง ผู้ใหญ่บ้าน และ อสม. เดินทางมาที่ศาลาวัดสว่างบ้านยาง หมู่ที่ 1 และ ศาลาประชาคมหมู่บ้านนางเข็ม หมู่ที่ 2 ตำบลยางสว่าง เพื่อนำหน่วยรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ออกให้บริการ โดยมีประชาชนในชุมชนที่ยังไม่เคยรับวัคซีนออกเดินทางมารับฟังให้ความรู้เกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19 และ ทยอยออกมารับบริการฉีดวัคซีนจำนวนมาก จากนั้น ร่วมกันออกเดินรณรงค์เคาะประตูบ้าน ประชาสัมพันธ์เชิญชวน และ ตอบข้อซักถามให้ประชาชนที่ยังไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบความรู้เกี่ยวกับวัคซีนทุกด้าน ทั้งประสิทธิภาพ และ ผลกระทบข้างเคียงของวัคซีนป้องกันโควิด-19 แต่ละชนิด โดยพิจารณาตัดสินใจเลือกรับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ตามเจตนารมณ์ของตนเอง เพื่อให้เป็นชุมชนที่ประชาชนมีภูมิต้านทาน ตามประกาศเจตนารมณ์การหมู่บ้านปลอดโควิด-19

นอกจากนี้ นายอำเภอรัตนบุรี ได้นำหน่วยบริการเคลื่อนที่ออกฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้กับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และ ผู้พิการ ที่บ้านพัก เพื่ออำนวยความสะดวก ลดภาระค่าใช้จ่ายเดินทาง และ สร้างความเชื่อมั่นการติดตามดูแล หลังจากการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 และยังได้มอบปฏิทิน พระบรมฉายาลักษณ์ในหลวง พระราชินี ให้กับผู้รับวัคซีนโควิด-19 ซึ่งเป็นสื่อสัญลักษณ์ทางจิตใจสร้างความสุขให้กับประชาชนผู้รับมอบ โดยกิจกรรมให้บริการฉีดวัคซีนที่บ้านประชาชนดังกล่าว ได้รับความสนใจจากประชาชน และ ตัดสินใจฉีดวัคซีนโควิด-19 จนเกิดเป็นปรากฎการณ์กระแสสนับสนุนชุมชนปลอดภัยจากโควิด-19 โดยชุมชนที่ออกให้บริการวันนี้ ประชาชนที่อยู่ในชุมชนบ้านนางเข็ม ได้ตัดสินใจออกมารับวัคซีนแล้วทุกคน ทั้งนี้ กิจกรรมออกหน่วยบริการดังกล่าว จะดำเนินการต่อเนื่องทั้ง 162 หมู่บ้าน ในอำเภอรัตนบุรี เพื่อให้บริการครอบคลุมเข้าถึงประชาชนทุกคน

เครดิต / ที่ว่าการอำเภอรัตนบุรี
เรียบเรียง / ชูชัย ดำรงสันติสุข ผู้สื่อข่าว จ.สุรินทร์
ข่าว / อภิรักษ์ ศรีอัศวิน ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.นครราชสีมา