ประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานกับเครือข่ายนอกจังหวัด TOBENUMBER.ONE. 8 จังหวัดรวมพลังเป็นหนึ่งเดียว.

19/9/62/จ.ราชบุรี/ข่าว/ ประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานกับเครือข่ายนอกจังหวัด TOBENUMBER.ONE. 8 จังหวัดรวมพลังเป็นหนึ่งเดียว.

ที่ห้องประชุมเดอะคาแนล อ.เมือง จ.ราชบุรี หท้อมหลวงยุพดี ศิริวรรณ ที่ปรึกษาโครงการ ทีบีนัมเบอร์วันให้เกียรติเดินทางมาร่วมประชุมโดยนายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ รอง ผวจ.ราชบุรี เป็นประธานเปิดประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานกับเครือข่ายนอกจังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 5 รวมเ 8 จังหวัดโดยมีสมาชิก ทูบีนัมเบอร์วัน 8 จังหวัดเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ได้แก่ จ.ราชบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม กาญจนบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สำหรับการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่าย ทูบีนัมเบอร์วัน ในครั้งนี้เพื่อสร้างความรักความสามัคคีแก่เครือข่าย ทูบีนัมเบอร์วันในกลุ่มของศูนย์สุขภาพที่ 5 อีกทั้งเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน ทูบีนัมเบอร์ วัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกับภาคีเครือข่ายภายนอกจังหวัด.

ประวิทย์ ลิ้มเจริญ จ.ราชบุรี