ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 38 ส่งจิตอาสาดูแลความปลอดภัยในการใช้ถนนหน้าโรงเรียนราชานุบาล #จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 38 ส่งจิตอาสาดูแลความปลอดภัยในการใช้ถนนหน้าโรงเรียนราชานุบาล
#จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ

เมื่อวันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2566 ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38/ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 38 มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่สารวัตรทหาร กองร้อยสารวัตรทหารมณฑลทหารบกที่ 38

,จิตอาสาพระราชทาน ลงพื้นที่ปฏิบัติงานการรักษาความปลอดภัยและจราจร เพื่ออำนวยความสะดวก ดูแลความปลอดภัยให้กับครู นักเรียนและผู้ปกครอง ในการใช้ถนน รับส่งบุตรหลานบริเวณหน้าโรงเรียนราชานุบาล ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน เป็นกิจกรรมในการช่วยดูแลบุตรหลานให้เดินทางเข้าโรงเรียนอย่างปลอดภัย

#จิตอาสาพัฒนา