องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ร่วมเป็นเกียรติในพิธี เปิดการแข่งขันเรือยาวประเพณี อำเภอหว้านใหญ่ ประจำปี 2565

องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ร่วมเป็นเกียรติในพิธี เปิดการแข่งขันเรือยาวประเพณี อำเภอหว้านใหญ่ ประจำปี 2565

วันเสาร์ ที่ 17 กันยายน 2565 เวลา 08.30 น. ณ หมู่ 1 อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร พ.ต.ท. ดร. จิตต์ ศรีโยหะ มุกดาธนพงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ได้มอบหมายให้
นายไชยา อุ่นอารีย์กุล รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยนางกัลยกร สุขสานต์ เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร และเจ้าหน้าที่กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันเรือยาวประเพณี อำเภอหว้านใหญ่ ประจำปี 2565

โดยมี นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีเปิดงานครั้งนี้ พร้อมด้วยนายกเทศมนตรีตำบลหว้านใหญ่ หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการดำเนินงาน นักกีฬา แขกผู้มีเกียรติ และพี่น้องประชาชนที่มาร่วมชมการแข่งขันเรือยาวประเพณี กันอย่างมากมาย วัตถุประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้เพื่ออนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นและส่งเสริมสายสัมพันธ์พี่น้องระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัประชาธิปไตยประชาชนลาว ในด้านศิลปวัฒนธรรมโดยได้นำเอาการกีฬาอันได้แก่การแข่งขันเรือยาวซึ่งถือว่าเป็นวัฒนธรรมท้องถิ่นดั้งเดิมของประชาชนในแถบลุ่มแม่น้ำโขงเพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่าง 2 ประเทศ และเป็นการส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะนักกีฬา รู้แพ้
รู้ชนะ รู้อภัย อันเป็นหัวใจหลักของการ แข่งขันกีฬาทุกประเภท พร้อมทั้งจะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในด้านวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นอีกด้วย

อำเภอหว้านใหญ่ร่วมกับเทศบาลตำบลหว้านใหญ่ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ได้กำหนดจัดงานแข่งขันเรือยาวประเพณีอำเภอหว้านใหญ่ ประจำปี พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 17 – 18 กันยายน 2565 ณ บริเวณท่าน้ำริมเขื่อนป้องกันตลิ่ง แม่น้ำโขง ศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลหว้านใหญ่ อำเภอหว้านใหญ่
จังหวัดมุกดาหาร การแข่งขันเรือยาวเป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาอย่างช้านาน โดยจะ
จัดขึ้นในระหว่างงานบุญออกพรรษา ฤดูน้ำหลาก ซึ่งมีจุดมุ่งหมายให้ชาวบ้านได้สนุกสนานร่วมกันและมีความเชื่อในการบูชาแม่น้ำอันเป็นแหล่งสายธารหล่อเลี้ยงการทำมาหากินของประชาชนทั้งจะก่อให้เกิดความสามัคคี ความเสียสละ และส่งเสริมสายสัมพันธ์ไทย – ลาว ด้านศิลปะ การกีฬา การแข่งเรือในลำน้ำ ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่า ผู้ชนะในการแข่งขันเรือยาวคือผู้เก่งที่สุดในแถบลุ่มแม่น้ำโขงอำเภอหว้านใหญ่ร่วมกับเทศบาลตำบลหว้านใหญ่ ได้มีพิธีบวงสรวงพระแม่คงคา พญานาค ขออนุญาตใช้แม่น้ำโขงทำการแข่งขันเรือยาว เพื่อความเป็นสิริมงคลไม่ให้มีปัญหาอุปสรรคใดๆ กิจกรรมในงานจะมีหลากหลาย อาทิ การออกร้านจำหน่ายสินค้าต่าง ๆ ของพี่น้องประชาชนชาวตำบลหว้านใหญ่ และพื้นที่ใกล้เคียง

ช.น้อย สำนักข่าวมุกดาหาร ทูเดย์/รายงาน