พร้อมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนทุกโอกาส” ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38 นำจิตอาสา พร้อม ชุดปฏิบัติการโครงการทหารพันธุ์ดีน่าน ร่วม คณะอาจารย์ รร.บ้านน้ำครกใหม่ ผู้นำชุมชน ลงพื้นที่ช่วยเหลือเยาวชนกลุ่มเปราะบาง สร้างสุข…..ยกระดับคุณภาพชีวิต

“พร้อมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนทุกโอกาส” ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38 นำจิตอาสา พร้อม ชุดปฏิบัติการโครงการทหารพันธุ์ดีน่าน ร่วม คณะอาจารย์ รร.บ้านน้ำครกใหม่ ผู้นำชุมชน ลงพื้นที่ช่วยเหลือเยาวชนกลุ่มเปราะบาง สร้างสุข…..ยกระดับคุณภาพชีวิต

พลตรี คณิศร อาสมะ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38/ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 38 นำกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน, ชุดปฏิบัติการโครงการทหารพันธุ์ดีน่าน ร่วมกับ คณะอาจารย์โรงเรียนบ้านน้ำครกใหม่, ผู้นำชุมชนตำบลกองควาย ลงพื้นที่พัฒนาที่อยู่อาศัย ทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์ และปลูกพืชผักสวนครัว ให้กับเยาวชนกลุ่มเปราะบาง ที่อาศัยอยู่กับคุณยาย 2 คน

คือ ด.ญ. เนาวรัตน์ ทองวงค์ อาศัยอยู่กับคุณยาย ณ บ้านเลขที่ 130 หมู่ 6 บ้านดอนเจริญ ตำบลกองควาย อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน เพื่อเป็นการช่วยเหลือเด็กและครอบครัว ให้มีความสุข สร้างรอยยิ้มแก่ประชาชน และมีแหล่งอาหารพืชผักสวนครัวประจำบ้าน ไว้ประกอบอาหารรับประทานเป็นการส่งเสริมโภชนาการที่ดี รวมถึงเพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ตามภารกิจทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

#จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ