นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย พล.ต. ปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผบ. มทบ. 27 พล.ต.ต. สมชาย นุ่มโต ผบก.ภ.จว.ร้อยเอ็ด นายชำนาญ ชื่นตา ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด พ.อ.ภาณุพงษ์ พุทธาศรี รอง ผอ.รมน.จังหวัด ร.อ. (ท) หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมประชุมส่งมอบภารกิจในการปฏิบัติงาน กองกำลังรักษาความสงบ

วันนี้ (18 กรกฎาคม 2562) เวลา 13.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย พล.ต. ปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผบ. มทบ. 27 พล.ต.ต. สมชาย นุ่มโต ผบก.ภ.จว.ร้อยเอ็ด นายชำนาญ ชื่นตา ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด พ.อ.ภาณุพงษ์ พุทธาศรี รอง ผอ.รมน.จังหวัด ร.อ. (ท) หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมประชุมส่งมอบภารกิจในการปฏิบัติงาน กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดร้อยเอ็ด ให้กับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดร้อยเอ็ด ณ ห้องประชุมประเสริฐสงคราม ชั้น 2 กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ค่ายประเสริฐสงคราม อำเภอเมืองร้อยเอ็ด

ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้เข้ามาบริหารประเทศ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 และกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยกองทัพภาคที่ 2 มอบหมายให้มณฑลทหารบกที่ 27 จัดกำลังเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ในนาม กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดร้อยเอ็ด มีภารกิจในการรักษาความสงบเรียบร้อยและสนับสนุนส่วนราชการต่างๆ เพื่อปฏิบัติตามนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล ซึ่งมีการดำเนินการมาตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันรวมระยะเวลา 5 ปีเศษ จนกระทั่งเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา นายกรัฐมนตรีได้นำคณะรัฐมนตรีเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท เพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ ซึ่งถือเป็นวันที่กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดร้อยเอ็ดจบภารกิจในการปฏิบัติงานแล้ว จึงส่งมอบภารกิจให้กับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดร้อยเอ็ดต่อไป

///////////
ศรีไพร ทูลธรรมผู้สื่อข่าว สำนักงานข่าวประจำจังหวัดร้อยเอ็ด
ขอขอบคุณA_o_F. เครดิตภาพข่าว