ปปส.ภาคเหนือตอนบน จัดแข่งขันกีฬาเชื่อมความรักความสามัคคี ณ สนามหน้าอาคาร สำนักงาน ปปส.ภาค 5

ปปส.ภาคเหนือตอนบน จัดแข่งขันกีฬาเชื่อมความรักความสามัคคี ณ สนามหน้าอาคาร สำนักงาน ปปส.ภาค 5

วันที่ 18 เมษายน 2562 นายพรพัฒน์ สุวรรณภูมิ ผอ.ปปส.ภาค 5 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ 4 หน่วยงาน พื้นที่ภาคเหนือตอนบน ร่วมด้วย ว่าที่ ร.ต.อากาศ ปานแย้ม ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงาน แม่น้ำโขงปลอดภัย (ศปง.มข) นายวาทิน ดำรงเลาหพันธ์ ผอ.สถาบันสำรวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด (สพส.)และเจ้าหน้าที่ ป.ป.ส.ภาคเหนือตอนบน จำนวน 120 คน จาก 4 หน่วยงาน ประกอบด้วย ปปส.ภาค 5 สพส. ศปง.มข และปป4 สปป

การจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ ในการส่งเสริมความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ และการมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง โดยหันมาออกกำลังกายเป็นประจำ นอกจากนี้ ยังเป็นโอกาสในการแสดงความสามารถและทักษะทางด้านกีฬาโดยการแข่งขันกีฬาแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ประกอบด้วย ฟุตซอล วอลเลย์บอล เปตอง และกีฬาฮาเฮ

ผลการแข่งขัน
1.ฟุตชอล ปปส.ภาค 5 ชนะ ทีมรวมดาว (สพส. ศปง.มข และ ปป.4 สปป)
2.วอลเลย์บอล ปปส.ภาค 5 ชนะ ทีมรวมดาว (สพส. ศปง.มข และ ปป.4 สปป)
3.เปตอง
3.1 เปตองชาย ทีมรวมดาว (สพส. ศปง.มข และ ปป.4 สปป) ชนะ ปปส.ภาค 5
3.3 เปตองหญิง ทีมรวมดาว (สพส. ศปง.มข และ ปป.4 สปป) ชนะ ปปส.ภาค 5
4.กีฬาฮาเฮ 5 ประเภท ผลคะแนนรวม
ชนะเลิศ ทีมรวม ศปง.มข และ ปป.4 สปป
รองชนะเลิศอันดับ 1 ทีม ปปส.ภาค 5
รองชนะเลิศอันดับ 2 สพส.
ณ สนามหน้าอาคาร สำนักงาน ปปส.ภาค 5.

 

ทรงวุฒิ ทับทอง