เชียงใหม่ วิกฤติหนัก กลุ่มหมอกควันปกคลุมตัวเมืองอย่างต่อเนื่อง ค่า AQI อยู่ที่ 401 ค่า PM-2.5 อยู่ที่ 290.5 ไมโครกรับต่อลูกบาตรเมตร ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน

วชรพงศ์ มีทรัพย์กว้าง/เชียงใหม่
เชียงใหม่ วิกฤติหนัก กลุ่มหมอกควันปกคลุมตัวเมืองอย่างต่อเนื่อง ค่า AQI อยู่ที่ 401 ค่า PM-2.5 อยู่ที่ 290.5 ไมโครกรับต่อลูกบาตรเมตร ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน โดยต้องงดกิจกรรมกลางแจ้งทุกชนิด อากาศดังกล่าวนี้จะส่งผลต่อกลุ่มเสี่ยงได้แก่เด็กสตรี ผู้สูงอายุ สตรีมีครรภ์ ผู้ที่มีโรคระบบทางเดินหายใจ โรคหัวใจ และโรคสมอง

ผู้สื่อข่าวรายงานจากจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อช่วงเช้าวันที่ 14 มี.ค. 63 ได้เกิดกลุ่มหมอกควันปกคุมในตัวเมืองจังหวัดเชียงใหม่อย่างหนาแน่นติดต่อกันเป็นวันที่ 3 แล้ว โดยมีค่าอยู่ที่ 401 AQI หรือค่าดัชนีคุณภาพอากาศ และ ค่า PM-2.5 อยู่ที่ 290.5 ไมโครกรัมต่อลูกบาตรเมตร ซึ่งคุณภาพอากาศอยู่ในระดับนี้ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน โดยต้องงดกิจกรรมกลางแจ้งทุกชนิด อากาศดังกล่าวนี้จะส่งผลต่อกลุ่มเสี่ยงได้แก่เด็กสตรี ผู้สูงอายุ สตรีมีครรภ์ ผู้ที่มีโรคระบบทางเดินหายใจ โรคหัวใจ และโรคสมอง ควรจะงดกิจกรรมนอกอาคารทุกชนิด
อย่างไรก็ตาม สำหรับสาเหตุหลักของการเกิดกลุ่มหมอกควันในช่วงนี้นั้น เนื่องจากเกิดการเผาป่าจากฝีมือของมนุษย์แทบ 100% โดยส่วนใหญ่จะเกิดตามอำเภอรอบนอก ไม่ว่า อ.พร้าว อ.เชียงดาว อ.แม่แตง อ.สะเมิง อ.แม่แจ่ม อ.ฮอด อ.จอมทอง และจะแทบทุกอำเภอ จึงทำให้เกิดกลุ่มหมอกควันลอยเข้าสู่ตัวเมืองอย่างต่อเนื่องทำให้ทัศนะวิสัยในการขับขี่รถ ต้องอาศัยความระมัดระวังมากกว่าปกติด้วย

ด้าน นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีความห่วงใยและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอดทนเสียสละ เป็นการทำงานที่หนักท่ามกลางความร้อน ความเหน็ดเหนื่อย และอันตรายมากมาย ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ได้ประกาศปฏิบัติการ Set Zero โดยเป็นการระดมสรรพกำลังเจ้าหน้าที่จากทุกภาคส่วนสนธิกำลังเข้าดับไฟป่าในพื้นที่ที่มีไฟป่าเกิดขึ้นบ่อยครั้ง ซึ่งบางพื้นที่สามารถดับได้ แต่บางพื้นที่ไม่สามารถเข้าดับไฟได้ เนื่องจากสภาพภูมิประเทศที่มีความลาดชัน จึงขอให้ใช้ความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างมาก หากต้องการสิ่งใดเพิ่มเติม ขอให้แจ้งมายังศูนย์บัญชาการฯ อำเภอ โดยทางศูนย์บัญชาการฯ จังหวัดได้ทยอยนำน้ำดื่มและไข่ไก่เข้าไปแจกจ่ายให้หน่วยงานในพื้นที่แล้ว รวมทั้งพยายามเร่งเบิกค่าใช้จ่ายเพื่อนำไปจัดสรรให้แต่ละพื้นที่อย่างเร่งด่วน

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////