สงขลา- ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 5ให้การต้อนรับ ผู้บัญชาการกองพลน้อยทหารราบที่ 30มาเลเซีย ในโอกาสที่เดินทางมาเข้าเยี่ยมคำนับและหารือข้อราชการ ณ กองบังคับการกรมทหารราบที่ 5 ค่ายเสนาณรงค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัด สงขลา

สงขลา- ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 5ให้การต้อนรับ ผู้บัญชาการกองพลน้อยทหารราบที่ 30มาเลเซีย ในโอกาสที่เดินทางมาเข้าเยี่ยมคำนับและหารือข้อราชการ ณ กองบังคับการกรมทหารราบที่ 5 ค่ายเสนาณรงค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัด สงขลา

 

วันนี้ 18 เม.ย.62 พ.อ.วรเดช เดชรักษา ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 5ให้การต้อนรับ พลจัตวา ฮัดซัน บิน เอ็มบอง ผู้บัญชาการกองพลน้อยทหารราบที่ 30 มาเลเซีย และคณะ ในโอกาสที่ เข้าเยี่ยมคำนับ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 5 ณ กองบังคับการกรมทหารราบที่ 5 ค่ายเสนาณรงค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อหารือข้อราชการ และประสานความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงตามแนวชายแดนไทย – มาเลเซีย ซึ่งทั้ง 2 หน่วยงานต่างมีความร่วมมือในการแก้ปัญหาตามแนวชายแดน ไทย-มาเลเซีย ร่วมกันมาเป็นระยะเวลายาวนาน การพบปะในครั้งนี้จึงเป็นการกระชับความสัมพันธ์ และวางแผนการปฏิบัติงานร่วมกันในอนาคต

 


ภาพ/ข่าว มณีรัตน์ แก้ววิเชียร ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสงขลา