อำเภอวังหินย้อนยุค“นุ่งผ้าไท ใส่บาตรวัฒนธรรม น้อมนำวิถีพอเพียง”ตามโครงการโรงเรียน/หมู่บ้านศีล 5

อำเภอวังหินย้อนยุค“นุ่งผ้าไท ใส่บาตรวัฒนธรรม น้อมนำวิถีพอเพียง”ตามโครงการโรงเรียน/หมู่บ้านศีล 5
เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ที่วัดโพธิ์สว่าง บ้านหนองนารี ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ นายอนุสรณ์ แสงกล้า นายอำเภอวังหิน

ได้มอบหมายให้นายเตชินท์ วรวงศ์ ปลัดอำเภอวังหิน เป็นประธานทำบุญย้อนยุคตักบาตรข้าวสารอาหาแห้ง ตามโครงการโรงเรียน/หมู่บ้านศีล ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง ซึ่งใช้ “บวร”บ้าน/วัด/โรงเรียน เป็นฐานในการพัฒนา โดยมีนายทิวา รุ้งแก้ว นายกพุทธสมาคมจังหวัดศรีสะเกษ นายพัฒนศักดิ์ บางใบ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัววัวหนองนารี สพป.ศก.1 และนายคูณ คำวงษ์ ผู้ใหญ่บ้านชุมชนหัววัวหนองนารี หมู่ที่ 8 ตำบลบุสูง นำชาวพุทธศาสนิกชนตำบลบุสูง ร่วมกิจกรรมย้อนยุค“นุ่งผ้าไท ใส่บาตรวัฒนธรรม น้อมนำวิถีพอเพียง” ตามโครงการโรงเรียน/หมู่บ้านศีล 5 ตามรอยพ่ออย่างพอเพียงทำบุญตักบาตรเป็นจำนวนมาก และได้ความเมตตาจาก ท่านเจ้าอาวาสวัดโพธิ์สว่าง นำพระภิกษุออกรับบิณฑบาต ทั้งนี้เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของไทย เพื่อเปิดโอกาสข้าราชการ พ่อค้า และประชาชนในเขตตำบลบุสูง ได้ทำบุญอุทิศกุศลให้แก่บรรพบุรุษที่ล้วงลับไปแล้ว เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว และเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรม ” ตักบาตร ใส่โสร่ง นุ่งซิ่น ตามวิถีท้องถิ่นอีสาน” ให้คงอยู่สืบไป

นายพัฒนศักดิ์ บางใบ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัววัวหนองนารี สพป.ศก.1 กล่าวว่า โครงการโรงเรียน/หมู่บ้านศีล 5 ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง เป็นโครงหนึ่งที่โรงเรียนบ้านโพนยางได้ใช้เป็นสื่อในการบริหารจัดการโดยใช้หลัก “บวร”บ้าน/วัด/โรงเรียนหรือราชการเป็นเครื่องมือในการทำงาน. มื่อทำสำเร็จที่โรงเรียนแล้วขยายผลเข้าสู่ชุมชน สำหรับขอต่างในขอ้เหมือนสำหรับหมู่บ้าน ศีล5 ตามรอยพ่ออย่างพอเพียงคือ 1.เป็นสมาชิกหมู่บ้านศีล 5 ครบทุกคน 2.หมู่บ้านต้องบริหารจัดการแบบ”บวร”3.ทำบุญตักบาตรทุกวันพระ 4.ลดละเลิกไม่ดื่มสุราในวันพระ 5.ทำบุญอิ่ม3 (อิ่มพระคุณเจ้า/อื่มตัวเอง/อื่มเพื่อน) และ6.น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติสวนครัว รั้วกินได้ กล้วยหนึ่งหน่อ ไผ่หนึ่งก่อและมะกอหนึ่งต้น
นายอนุสรณ์ แสงกล้า นายอำเภอวังหิน กล่าวว่า อำเภอวังหิน ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง “นุ่งผ้าไท ใส่บาตรวัฒนธรรม น้อมนำวิถีพอเพียง”ตามโครงการโรงเรียน/หมู่บ้านศีล 5 ตามรอยพ่ออย่างพอเพียงแหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนา วัฒนธรรม ตลาดนัดชุมชน เดือนละ 4 ครั้ง คือ วันศุกร์อาทิตย์ที่ 1 จัดที่วัดบ้านโนนสังข์ตำบลศรีสำราญ วันศุกร์อาทิตย์ที่ 2 จัดที่วัดป่าวังศิลา ตำบลบุสูง วันศุกร์อาทิตย์ที่ 3 จัดที่วัดบ้านโพนยาง ตำบลโพนยาง และวันศุกร์อาทิตย์ที่ 4 จัดที่วัดดวนใหญ่ ตำบลดวนใหญ่ และจะขยายโครงการให้ทั้ง 8 ตำบลต่อไป จึงขอเชิญชวนชาวพุทธอำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ ได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง “นุ่งผ้าไท ใส่บาตรวัฒนธรรม น้อมนำวิถีพอเพียง”ตามโครงการโรงเรียน/หมู่บ้านศีล 5 ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง แหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนา วัฒนธรรม ตลาดนัดชุมชนของอำเภอวังหินโดยพร้อมเพรียงกัน

*************
บุญทัน ธุศรีวรรณ … ข่าว/ภาพ