พิธีเปิดงานประจำปีงานของดีเมืองแม่สายและงานกาชาด ปี 2565 ในวันที่ 15-24 ธ.ค.65

พิธีเปิดงานประจำปีงานของดีเมืองแม่สายและงานกาชาด ปี 2565 ในวันที่ 15-24 ธ.ค.65

/////////////////////////////////////////////
เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2565 เวลา 19.00 น. นาย ณรงค์พล คิดอ่าน นายอำเภอแม่สาย ได้เป็นประธานใน พิธีเปิดงานประจำปีงานของดีเมืองแม่สายและงานกาชาด 2565 พร้อมด้วยนางยุพิน คิดอ่าน นายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สาย หัวหน้าหน่วยงานข้าราชการอำเภอแม่สาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกกิ่งกาชาด อ.แม่สาย เข้าร่วมในพิธีเปิดงานในครั้งนี้ โดยงานของดีเมืองแม่สายและงานกาชาด เริ่มจัดขึ้นในวันที่ 15-24 ธ.ค 2565

ซึ่งงานกุศลในครั้งนี้ได้มีการประกวดร้องเพลงหลายประเภท การแข่งขันชกมวยการกุศลในวันที่ 18 ธ.ค. 65 การแสดงศิลปวัฒนธรรมใน 8 ตำบลในเขตพื้นที่ อ.แม่สาย และ กิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย จึงขอเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาเที่ยวชมงานของดีเมืองแม่สายและงานกาชาด ประจำปี 2565 ในครั้งนี้

//////////////////////////////
ณัฐชนน มงคลดี นักศึกษาราชภัฏเชียงราย สาขานิเทศศาสตร์ (ดิจิทัลมัลติมีเดีย) ฝึกงานข่าวแม่สายนิวส์ /// รายงาน ///