PEA จัดกิจกรรมห่วงใยตรวจสอบจุดเสี่ยงอันตรายจากกระแสไฟฟ้ารั่วในพื้นที่ประสบอุทกภัย”

PEA จัดกิจกรรมห่วงใยตรวจสอบจุดเสี่ยงอันตรายจากกระแสไฟฟ้ารั่วในพื้นที่ประสบอุทกภัย”

วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2565 นายวินัย ยุงทอง ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาชะอำ พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง ร่วมกับเทศบาลเมืองชะอำ นำโดยนายนุกูล พรสมบูรณ์ศิริ นายกเทศมนตรีเมืองชะอำ จัดกิจกรรม “PEAห่วงใยตรวจสอบจุดเสี่ยงอันตรายจากกระแสไฟฟ้ารั่วในพื้นที่ประสบอุทกภัย” เพื่อตรวจสอบจุดเสี่ยงอันตรายที่อาจเกิดไฟฟ้ารั่วจากเสาไฟฟ้า

โคมไฟถนน และเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน เป็นต้น ให้มีความปลอดภัยหลังเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมทางสัญจรและที่อยู่อาศัย บริเวณชุมชนเขตเทศบาลเมืองชะอำ จ.เพชรบุรี พร้อมกันนี้ได้มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์เริ่องการละเมิดใช้ไฟฟ้าและการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด/ปลอดภัยให้กับภาคประชาชนได้รับทราบเพื่อช่วยกันลดการใช้พลังงานไฟฟ้าตามนโยบายของภาครัฐ

กสิพล ศิริลาภ-เพชรบุรี