*ลำปาง*ภ.จว.ลำปางประชุมผู้บริหาร รับนโยบาย และมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ ประจำปี2566

*ลำปาง*ภ.จว.ลำปางประชุมผู้บริหาร รับนโยบาย และมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ ประจำปี2566

วันที่ 14 ธ.ค.66 เวลา 09.00 น. พล.ต.ต.ภูมิปัญญ์ญา นวตระกูลพิสุทธิ์ ผบก.ภ.จว.ลำปาง, พ.ต.อ.สังเวียน อินตากูล รอง ผบก.ภ.จว.ลำปาง, พ.ต.อ.ศักดิ์ศรี ยะปาละ รอง ผบก.ฯ, พ.ต.อ.อรรจน์ มณีตระกูลทอง รอง ผบก.ฯ, พ.ต.อ.ชูวิทย์ กองแก้ว รอง ผบก.ฯ, พ.ต.อ.อัครินทร์ กาสา รอง ผบก.ภ.จว.ลำปาง พร้อมด้วย หน.สภ., ผกก.ฝอ.ภ.จว.ลำปาง,

ผกก.สส.ภ.จว.ลำปาง, ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวนฯ, รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.ลำปาง, สว.ฝอ.ภ.จว.ลำปาง และ หน่วยงานในสังกัด ตร. ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ ภ.จว.ลำปาง ร่วมประชุมการประชุมบริหาร ภ.จว.ลำปาง ครั้งที่ 2/2567, การรายงานตัวรับมอบนโยบายการปฏิบัติราชการแก่ข้าราชการตำรวจที่ได้รับการแต่งตั้ง ระดับ รอง ผบก.-สว. ที่มาดำรงตำแหน่งในสังกัด ภ.จว.ลำปาง ในวาระประจำปี 2566 และมอบใบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติให้แก่ข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ ดีเด่น ณ ห้องประชุม 1 ภ.จว.ลำปาง