บริษัท บ้านโป่ง ยูทิลิตี้ จำกัดอ.บ้านโป่งจ.ราชบุรี พัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในชุมชนประชาชนอุ่นใจ

จ.ราชบุรี/บริษัท บ้านโป่ง ยูทิลิตี้ จำกัดอ.บ้านโป่งจ.ราชบุรี พัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในชุมชนประชาชนอุ่นใจ นายไกรธวัช ทินโสม ปลัดจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม

โครงการหน่วยผลิตไอน้ำและไฟฟ้า อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ของบริษัทบ้านโป่ง ยูทิลิตี้ จำกัด ครั้งที่ 2 / 2564 เพื่อร่วมกันตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯทั้งนี้ เจ้าหน้าที่บริษัท กล่าวชี้แจง ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข นำเสนอต่อคณะกรรมการให้ข้อคิดเห็นเสนอแนะการดำเนินงานและผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้ครบถ้วนรอบด้านมากที่สุด

นอกจากนี้ อาจารย์รัตนา รัตนพรสุุข คณะกรรมการติดตามตรวจสอบฯ เข้าร่วมประชุม มี นายทองสุข สุขสำราญ ผู้จัดการ ทั่วไป บริษัท บ้านโป่ง ยูทิลิตี้ จำกัด และ นางสาวศิริพร บัวผ่อง ชุมชนสัมพันธ์ ต้อนรับ / ที่ ห้องประชุมร้าน อาหารฮอร์สแฟมิลี่ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

อมร สว่างทิพภาภรณ์/ภาพ
สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน