พัฒนาชุมชนร้อยเอ็ดจัดท่องเที่ยวชุมชนระดับหมู่บ้านดีเด่น โปรแกรมท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านดงเย็นอ.หนองฮีและบ้านหนองบัวดอนต้อน อ.โพนทราย /PALANCHAI TV/ชสอท./nuk-dumnern-sutap-sriprai/0817082129-ข่าว

พัฒนาชุมชนร้อยเอ็ดจัดท่องเที่ยวชุมชนระดับหมู่บ้านดีเด่น โปรแกรมท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านดงเย็นอ.หนองฮีและบ้านหนองบัวดอนต้อน อ.โพนทราย

/PALANCHAI TV/ชสอท./nuk-dumnern-sutap-sriprai/0817082129-ข่าว


/PALANCHAI TV/ชมรมสื่อออนไลน์IT/พัฒนาชุมชนร้อยเอ็ดจัดท่องเที่ยวชุมชนระดับหมู่บ้านดีเด่น โปรแกรมท่องเที่ยวโดยชุมชน/ชสอท.-MOITC/สมนึก-ดำเนิน-สุเทพ-ศรีไพร/รายงาน/0817082128-

สมนึก บุญศรี-ประธาน/ดำเนิน พรมไชยา-รองประธาน/สุเทพ ลอยแก้ว-เลขาชมรมฯ/ศรีไพร ทูลธรรม-บริหาร/0817082129-รายงาน

เมื่อวานนี้ 16 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 8:00 น พัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ดโดย นายชำนาญสมบูรณ์หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ดได้พาคณะท่องเที่ยวโดยชุมชนประกอบด้วย ส่วนราชการพัฒนาชุมชนนักธุรกิจนักท่องเที่ยวนักเรียนนักศึกษาภาคเอกชนด้านการท่องเที่ยวและสื่อมวลชนจำนวน 30 คนโดยการประสานงานของนางสาววิมลรัตน์ปัญญาวิภาสผู้จัดการหนังสือพิมพ์ร้อยเอ็ดวันนี้เดินทางโดยรถตู้ 3 คันไปท่องเที่ยวชุมชนระดับหมู่บ้านดีเด่นโครงการจัดงานนิทรรศการโปรแกรมท่องเที่ยวโดยชุมชน ไปที่บ้านดงเย็นหมู่ 4 ตำบลเด่นราษฎร์ อำเภอหนองฮีจังหวัดร้อยเอ็ดและบ้านหนองบัวดอนต้อนหมู่ 8 ตำบลโพนทรายอำเภอโพนทราย กิจกรรมอาทิ ที่บ้านดงเย็นอำเภอหนองฮีนายบุญโฮมคำศิลาปราชญ์ชาวบ้านได้บอกเล่าที่มาของหมู่บ้านดงเย็นสิ่งที่เคารพนับถือ พร้อมพาไปกราบไหว้ตาปู่ย่าตายายลุงในดอนปู่ตา และเยี่ยมชมแชมป์ผลิตภัณฑ์ ต่างๆได้แก่ทอดช่องถ้วยกะลา การทอผ้าไหมการทอเสื่อกกการทำขันหมากเบ็ง กุหลาบจากใบเตย สวนบ้านหนองบัวดอนต้อนอำเภอโพนทรายก็มีกิจกรรมที่น่าสนใจอาทิการฟ้อนรำพื้นบ้านต้อนรับ นายบุญทันมูเซออายุ 65 ปีผู้ทรงคุณวุฒิเปล่า ประวัติของหมู่บ้านการบายศรีสู่ขวัญการให้อาหารปลาชมผลิตภัณฑ์ OTOP พร้อมจะจ่ายอาทิข้าวกล้องหอมมะลิ 4 กิโล 100 บาทเศรษฐกิจพอเพียง ลาบปลาสมุนไพร การบอกกล่าวเรื่องราวของการเลี้ยงจระเข้ในอำเภอ โป๊ชาย ตอนกลางวันรับประทานอาหารร่วมกันส่วนตอนเย็นได้กินข้าวแลงแย่งวิถีก่อนเดินทางกลับ

/PALANCHAI TV/ชมรมสื่อออนไลน์IT/สมนึก บุญศรี-ประธาน/ดำเนิน พรมไชยา-รองประธาน/สุเทพ ลอยแก้ว-เลขาชมรมฯ/ศรีไพร ทูลธรรม-บริหาร/0817082129-รายงาน