ปราจีนบุรี// หน่วยงาน พัฒนาการจังหวัด และประชาสัมพันธ์ จ. ปราจีนบุรี ออกตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน ช่วงเทศการสงกรานต์ ถนนสาย304 เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ ให้กับเจ้าหน้าที่

ปราจีนบุรี// หน่วยงาน พัฒนาการจังหวัด และประชาสัมพันธ์ จ. ปราจีนบุรี ออกตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน ช่วงเทศการสงกรานต์ ถนนสาย304 เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ ให้กับเจ้าหน้าที่
วันที่ 15 เมษายน 2562 เวลา 11.00 น.นางบุญทิวา วรรณประเวศ พัฒนาการจังหวัดปราจีนบุรี และว่าที่ ร.ต.หญิง วิลาวัลย์ สังงอนดี เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สนง.ประชาสัมพันธ์จ. ปราจีนบุรี พร้อมคณะ ออกตรวจเยี่ยมจุดตรวจหลักบนถนนสาย 304 ช่วง กบินทร์บุรี ปักธงชัย ที่ให้บริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2562 มอบเครื่องดื่มบำรุงกำลังและน้ำดื่ม เพื่อสร้างขวัญกำลังใจกับเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงาน จำนวน 3 จุด
จุดตรวจที่ 1 บริเวณตรงข้ามโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกอุดม ต.หนองกี่ อ.กบินทร์บุรี
จุดตรวจที่ 2 ตู้ยามตำรวจบ้านทุ่งโพธิ์ อ.นาดี
จุดตรวจที่ 3 บริเวณชุมชนบ้านวังมืด อ.นาดี
ระหว่างจุดที่ 2 กับจุดที่ 3 ได้สำรวจอุโมงค์เชื่อมผืนป่าอุทยานแห่งชาติทับลาน ซึ่งเปิดให้ใช้ช่องทางเดินรถทั้งสองอุโมงค์แล้ว การจราจรในช่วงวันนี้ คล่องตัวไม่ติดขัด
ระหว่างที่กำลังตรวจเยี่ยมจุดตรวจ บ้านทุ่งโพธิ์ มีประชาชนที่เดินทางผ่านจะไปจังหวัดมหาสารคาม แวะมาใช้บริการห้องน้ำ ที่จุดตรวจ ชมว่าห้องน้ำสะอาดดี และฝากเชิญชวนพี่น้องที่ผ่านไปมา แวะพักและใช้ปริการ ที่จุดตรวจทุกแห่งของจังหวัดปราจีนบุรีอีกด้วย

///Boonrawd/// ภาพ-ข่าว