พะเยา ข่าวสีสันกีฬานันทนาการผู้สูงอายุแม่กา

พะเยา ข่าวสีสันกีฬานันทนาการผู้สูงอายุแม่กา

โรงเรียนผู้สูงอายุในพื้นที่ ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ร่วมจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุในพื้นที่มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยน สังสรรค์ สร้างความสนุกสนาน โดยมีผู้สูงอายุโรงเรียนผู้สูงอายุในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬา นันทนาการ ท่ามกลางความครื้นเครงเฮฮาให้กับผู้เข้าร่วมงานและกองเชียร์เป็นจำนวนมาก

การแข่งขันกีฬาทั้งการเตะปี๊ป ชายหญิง การเตะลูกบอลเข้าประตู เปตอง รวมทั้งการประกวดร้องเพลงของผู้สูงอายุ เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของการแข่งขันกีฬาและนันทนาการของโรงเรียน ผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ที่ทางเทศบาลตำบลแม่กา ร่วมกับโรงเรียนผู้สูงอายุบ้านแม่กาโทกหวาก กับแม่กาห้วยเคียน จัดขึ้น เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีการพบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมการแข่งขันกีฬา รวมทั้งกิจกรรมนันทนาการร่วมกัน เพื่อความสนุกสนานร่าเริง

โดยกิจกรรมการแข่งขันกีฬาได้มีชนิดกีฬา หลากหลายชนิดให้ผู้สูงอายุได้ร่วมการแข่งขัน ทั้งการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านและกีฬาที่เหมาะสมกับช่วงอายุวัย ทั้งการแข่งขัน เตะปิ๊บ เตะฟุตบอล เปตอง รวมทั้งกิจกรรมนันทนาการ โดยการแข่งขันร้องเพลง ซึ่งสร้างความสนุกสนานครื้นเครงเฮฮาให้กับผู้สูงอายุ รวมทั้งผู้เข้าร่วมชมงานเป็นอย่างมาก