ศึกษาธิการจังหวัดนครนายก จัดงานวันครู จังหวัดนครนยก ครั้งที่ 67 ประจำปี พ.ศ. 2566 อำเภอเมืองอและอำเภอองครักษ์

นครนายก – พิธีเปิดงานวันครูจังหวัดนครนายก ครั้งที่ 67 ประจำปี พ.ศ. 2566

ศึกษาธิการจังหวัดนครนายก จัดงานวันครู จังหวัดนครนยก ครั้งที่ 67 ประจำปี พ.ศ. 2566 อำเภอเมืองอและอำเภอองครักษ์

เมื่อเวลา 09.00 น.ของวันที่ 16 มกราคม 2566 ที่โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก นายอุดมเขต ราษฎร์นุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานพิธีเปิดงานวันครูจังหวัดนครนายก ครั้งที่ 67 ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยมีนางสาวจุฑารัตน์ ศรีนวลปาน ศึกษาธิการจังหวัดนครนายก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจักงานฯ พร้อมมีข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ภาครัฐ ท้องถิ่นและเอกชน เข้าร่วมภายในงานจำนวนมาก

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการจังหวัดนครนายก ได้กำหนดให้มีการจัดงานวันครูเป็นครั้งแรกในปีพุทธศักราช 2500 และคณะรัฐมนตรี ได้มีมติให้วันที่ 16 มกราคม ของทุกปีเป็น(วันครู) โดยมีสภาในกระทรวงศึกษาธิการ ที่เรียกว่า (คุรุสภา) เป็นหน่วยงานที่จัดงานวันครูขึ้นครั้งแรกในส่วนกลางซึ่งการจัดงานวันครู ได้จัดต่อเนื่องมาแล้ว 66 ครั้งนับจนถึงปัจจุบันนี้

สมบัติ เนินใหม่//รัชชานนท์ เนินใหม่// ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก