พะเยา สุดอลังการ!! วิหารขาววัดดอนมูล หนึ่งเดียวพะเยา

พะเยา สุดอลังการ!! วิหารขาววัดดอนมูล หนึ่งเดียวพะเยา

วันที่ 15 ธันวาคม 2565 ผู้สื่อข่าวเดินทางชมความสวยงามของวิหารวัดดอนมูล หมู่ที่ 2 ตำบลจำป่าหวาย อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นวิหารสีขาวที่ประดับประดาด้วยแก้ว และ ลายปูนปั้นลงด้วยสีขาว และประดับประดารอบวิหารด้วย 13 นักษัตร ทั้งหลัง ที่นำความวิจิตรบรรจงศิลป์ สรรค์สร้างงานศิลปะท้องถิ่น ที่มีความสวยงามตระการตา จนได้รับสมญาว่า เป็นวัดร่องขุ่น 2 ในเมืองพะเยา

พระอธิการทองบทปัญญาธโรเจ้าอาวาสและ รักษาการเจ้าคณะตำบลจำปาหวายกล่าวว่า ตอนนี้วัดดอนมูลได้เริ่มบูรณะหลังจากสร้างวิหาร เสร็จก็จะทำการสร้างซุ้มประตูและกำแพงวัดและ วิหารที่มีสีขาวตระการตา ที่ถูกประดับตกแต่งลวดลายด้วยปูนปั้นสีขาวเป็นวิหารที่มีที่เดียวในจังหวัดพะเยา ชึ่งสมัยก่อนการสร้างวิหารจะลงสีด้วยปูนขาวจึงได้นำมาประยุกต์การจัดสร้าง โดยนำมาผสมผสานกับศิลปะของวัดในเมืองพะเยา

ซึ่งสร้างความประทับใจให้กับผู้พบเห็นเป็นอย่างมาก หลังชาวบ้านในพื้นที่ได้ร่วมแรงร่วมใจ ช่วยกันก่อสร้างขึ้น เพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้านในพื้นที่ นับว่าเป็นวิหารวัดที่มีความสวยงามอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดพะเยา จนได้รับสมญานาม วัดร่องขุ่น 2 ของผู้ที่พบเห็น สำหรับตอนนี้ได้มีการสร้างซุ้มประตูและกำแพงวัดชึ่งยังขาดปัจจัยในการจัดสร้างผู้ที่มีจิตศรัทธาสามารถร่วมสร้างบุญสร้างกุศลกับวัดดอนมูลโดยผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยสาขาพะเยา เลขบัญชี5120919464 ชื่อบัญชีวัดดอนมูล หรือโทร 0848053707พระอธิการทองบทปัญญาธโรเจ้าอาวาสและ รักษาการเจ้าคณะตำบลจำปาหวาย